Het is best raar om dingen te schrijven die in je hart en gedachtes afspelen. Het maakt je kwetsbaar en tegelijkertijd zet je definitief een stempel, Ik geloof in Jezus!

Heel wat jaren ben ik een christen, niet altijd een goede christen geweest. Maar ik merk dat wanneer het mij uitkwam dan hield ik een mooi praatje en als ik er even geen zin in had. Begon ik er niet over of liet ik het voorbij gaan om een gesprek aan te gaan over het geloof. Als of ik het ene moment Priscilla ben en het ander moment laat ik Jezus voor mij staan. Dit is gelukkig een normaal iets, wat in de Bijbel ook vaak benoemd wordt. Mijn lieveling schrijver is de apostel Paulus en ook hij geeft aan. Mijn hart zegt dit en mijn lichaam doet het ander. Dit is een proces die doorgaat totdat Jezus zelf terug komt en alles hersteld.

Gelukkig mag ik vertellen over wie Jezus is en niet wie ik ben. Ik realiseer mij ook, dat veel mensen vragen hebben of het wellicht niet snappen of raar vinden. Vooral mensen die niks met geloof hebben. Ik bid dat die mensen toch nieuwsgierig worden en zelf op onderzoek uit gaan. Geloof is iets persoonlijks dat kan niemand voor jou bepalen of vertellen. Soms zeg ik tegen mensen; ‘als ALLES wegvalt, je baan, je gezin, je vrienden en familie en alleen jij overblijft. Wie staat er dan voor mij? Wat ga jij opdat moment tegen God zeggen als de dag des oordeel komt? Je kunt dan niet iemand anders aanwijzen of zeggen ja maar… Opdat moment draait jou leven samen met God en wie bij jij die opdat moment voor Hem staat?’

Nu kan het dag des oordeel misschien afschrikken. Ik zal je iets vertellen over wat ik geloof en weet vanuit de Bijbel. De eindtijd wordt vaak heel moeilijk gemaakt en zelf gelovigen worden er bang van. Maar het is iets moois en gaaf om naar uit te kijken. Je moet zo zien dat deze aarde al heel lang bestaat. Wat ik eerder aangaf het scheppingsverhaal is na weten niet 100% te achter halen hoe het precies gegaan is. Alleen in grote lijnen door verhalen.

God schiep de aarde en de mens. God kon er voorkiezen om ons zo te maken dat wij Hem boven alles zetten en alleen Hem deden aanbidden. Maar dan waren wij robots en God was de gene die achter het stuur zit. Maar daar koos Hij niet voor. God wilde dat mensen Zijn liefde en grootheid ging zien en erkennen wie Hij is. Opdat moment is er met de engelen ook wat gebeurd waardoor er één engel was, die wij Duivel noemen, die er voorkoos om zelf de macht in handen te nemen. Hij keerde zich af van God en nam wat engelen mee en zo begon de strijd om de mens, tussen God en de Duivel.

Adam en Eva die door de Duivel werden misleid en zo begon het verhaal van de zonde val. Dieren die niet gevaarlijk waren, werden dodelijk en aten elkaar op. Mensen werden ziek en moesten hard werken voor hun voedsel, vrouwen kregen het zwaar met bevallingen enz. Er was iets goddelijks op aarde wat niet de schepping is van God. Noah en zijn familie waren toen 100% menselijk en heeft God ervoor gezorgd dat er met een vloed over de aarde alles werd hersteld. Dino kwamen om en alles wat niet goed was. Wist je dat dinosaurussen eigenlijk de dieren zijn van nu alleen dan duizenden jaren oud. Vanaf het moment van de zondevloed worden mensen niet ouder dan 120 jaar, waaronder dieren ook.

Ik zal je het oude testament met de verhalen van David en Goliath, Mozes in Egypte enz besparen. De meeste kennen die verhalen wel. Het enige wat je moet weten is het volk Israël dat met Abraham te maken heeft. God beloofde hem een nageslacht zoveel als de sterren en de zandkorrels op de grond. Dit is het volk Israël geworden. Die belofte daar houd God zich de dag van vandaag nog steeds aan. Dit volk is apart gezet en speciaal geworden door de liefde van Abraham.

Maar de wereld werd er niet beter op en God ziet alles aan, maar heeft zoveel liefde dat Hij zijn enige geboren zoon Jezus Christus naar de aarde stuurt als mens om ons te redden. Om even op mij manier duidelijk te maken. Ik ben een beeld denker, Jezus in de Hemel heeft de schepping gezien en gezien dat de Duivel tegen zijn Vader afkeerde. Mensen moeten offeren om in rein te komen met God. Laten we niet vergeten God is een almachtige God en is rechtvaardig. Wat goed is, is goed maar wat fout is, is fout. God kan niet fout door de vingers heen zien. Dat moet rechtvaardig worden. Jezus ziet de mensen strijden om Gods liefde en aanvaarding, maar de mensen dwalen steeds af. Totdat Jezus zoveel liefde en ontzag en medelijden met ons heeft, dat Hij tegen zijn Vader zegt ‘stuur Mij Vader, laat Mij het offer zijn dat ze voor eens en altijd bevrijd’.

Jezus kwam als kind op aarde, niet in een luxe positie. Maar in een stal afgelegen en tussen het shit om zo maar te zeggen. Hij groeide op en onderwees de mensen. Verrichte wonderen omdat wij mensen dat nodig hebben. Wij mensen zijn opzoek naar bewijs en we willen alles zien en voelen. Zo deed Jezus vele wonderen op aarde. De duivel heeft Jezus op aarde meerdere malen verleid. Maar Jezus heeft nooit een zonde begaan. Hij is de enige mens op aarde die 100% zuiver is geweest. Had de duivel het door, wat zijn plan was. Ik denk het niet, hij probeerde van alles. Hij zorgde ervoor dat het plan van God ook werd uitgevoerd. Jezus stierf aan het kruis. Je moet je voorstellen dat Jezus opdat moment de stier, lam of duif het offer die wij mensen moesten maken om in rein te komen met God. Dat Hij opdat moment het offer bracht aan God voor ALLES wat geweest is en wat nog komen ging.

Jezus stond weer op na drie dagen en zijn taak was volbracht. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij zonder enige moeite bij God kunnen komen. Het enige is in Jezus Christus geloven dat Hij de zoon van God is. Wat je ook moet weten is dat de mensen die destijds overleden waren heeft Jezus in het dodenrijk opgehaald en thuis gebracht. Vanaf het moment dat Jezus stierf heeft de Duivel niemand meer tot zijn macht tot de dag des oordeel. Zijn doel is om mensen zover weg van God en Jezus te houden.

De Bijbel gaat verder en laat ook een stuk openbaring zien wat nog gaat komen. Als je na gaat dat God de aarde in 6 dagen gemaakt heeft en 7de dag rust nam. Deze aarde bestaat nu 6000 jaar, voor God is 1 dag 1000 jaar. Zo zijn er nog heel veel aanwijzingen in de Bijbel dat aangeeft dat wij, deze generatie in de laatste jaren leven dat Jezus terug komt. Als je goed om je heen kijkt kan het ook niet anders, de aarde laat zien dat er wat gaat komen. Veel onrust in de natuur en rampen. Mensen die afgelopen jaren steeds meer tot geloof komen. Op TV is het geloof nu meer te zien, als voorheen. God haalt zijn kinderen thuis, Hij wilt dat NIEMAND en dan ook NIEMAND achter blijft!

Oke Jezus komt spoedig terug en dan? Als jij je hart aan Jezus hebt gegeven ben je gered. Dat wil zeggen dat wanneer Jezus terug komt (eerste keer), dat jij in een seconde bent verdwenen van de aarde en een nieuw lichaam krijg, zelfde als Jezus na zijn opstaan, en naar de Hemel gebracht wordt. Daar zal een groot feest zijn en een aanbidding voor God. Door jou geloof ben je vrij gekocht en zal jij NOOIT meer veroordeeld worden op dat gene wat op aarde heeft plaats gevonden. Dood, misbruik, roddel, liegen, afgunst enz… Dat is weg, voor altijd en God zal daar geen woord over spreken!! Dit komt omdat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Jezus is onze advocaat en Hij pleit ons vrij van zonde.

Het enige wat ons dan nog te wachten staat in de Hemel is hoe jij beoordeeld wordt voor God. Wat heb jij voor Hem gedaan. Heb je naar Hem geluisterd enz.. Dit bepaald uit eindelijk hoe jij erbij loopt in de Hemel en of jij de Tempel waar God woont binnen mag gaan in de Hemel. Dus om even duidelijk te maken. Mensen die tot geloof zijn gekomen, hart aan Jezus hebben gegeven en later in hun levensjaren zichzelf boven stellen dan anderen en niet met God bezig zijn enz.. die komen in de Hemel, die zijn gered en die krijgen het eeuwige leven. Alleen de beloning is daar afhankelijk van. Dus de vraag is niet meer ga ik naar de Hemel of naar de Hel. Nee de vraag is, staat Jezus op de eerste plaats en heb jij een plek in Zijn huis verdient in de Hemel.

Maar wat gebeurd er met de mensen die achter blijven op aarde? Die zullen een zware en moeilijke tijd meemaken. Veel mensen zullen dan nog tot geloof komen, maar die mensen zullen WEL voor de troon van God komen voor een oordeel. Op aarde zal veel natuur rampen gebeuren en oorlog macht strijders die het volk moeilijk maken. Een tijd die je niet ziet aankomen of zal verwachten en wilt meemaken. Daarom is er goed nieuws! Daarom zijn er mensen zoals ik die het nieuws vertellen. Omdat er redding is en verlossing is, zodat ook jij gered bent voordat Jezus terug komt. Dat je meegaat en feest mag vieren enz.

Maar God liefde is groot en komt terug op aarde. Na een periode van veel onrust op aarde komt Jezus samen met alle vrij gekochte mensen (zoals ik, verheug me er nu al op) terug op aarde om te regeren. Er zal 1000 jaar vrede zijn op aarde, in die 1000 jaar zullen de vrijgekochte mensen ook leven op aarde en mensen beschermen en lief hebben.

Dan laat God nog één keer toe dat de duivel de macht krijgt over de aarde. Veel mensen op aarde zullen van het geloof weer afdwalen en misleid worden. Totdat Jezus het gevecht aangaat met de duivel en hem voor eens en altijd zal verslaan en in de diepste hel sturen waar hij voor altijd vast komt te zitten.

Dan breekt de dag des oordeel aan en zal de vrijgekochte mensen van Jezus, beloond worden en een plek toegewezen krijgen op de nieuwe aarde. Nieuwe huis met gouden straten en een leven waar overvloed is aan voedsel. Iedereen blijft jong en zullen wijn drinken en feest vieren. Voor eeuwig!!

Laat ik een ding voorop stellen, de hel is gemaakt voor de duivel. Hij is NOOIT bedoeld voor mensen. Maar helaas mensen die bewust nee zeggen tegen God, zullen met de duivel meegaan. Eerst was ik altijd bang en koos ik daarom voor God. Maar later zag ik het liefdesverhaal er in terug en ik hoop dat jullie die liefde. Die Jezus voor jou heeft, dat je die gaat begrijpen en zien. Dat ook jij telt als persoon. Wat je nu ook gedaan of gezegd hebt, het is je vergeven!!

Daarom christen onder elkaar, maakt het niet moeilijker dan het is. Je mag elkaar bemoedigen en zorgen dat we blijven geloven en hoop houden. Maar ga elkaar niet vingers wijzen. Wat heeft het voor zin om op aarde moeilijk te doen, naar een persoon die door Jezus al vrijgekocht is. Wat God niet meer ziet of laat staan aan denkt. Als iemand bij Jezus hoort en de verkeerde kant op gaat, bid voor hem. Maar ga niet beschuldigen of rechter spelen. Wij verdienen allemaal dat gene niet wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar Jezus liefde is zo groot dat Hij dat wel gedaan heeft. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik vrij mag leven, met mijn vallen en opstaan. Maar wetend dat ik gered ben op de dag dat Jezus Christus terug komt. Amen

Advertenties