Ik laat jullie extra deze video boodschap zien. Omdat je moet weten dat wat in de Bijbel staat, waar is en bewezen is. Maar ook om iets voor eens en duidelijk uit te leggen. Je kunt hier na kijken en denken, zie het is de aarde de natuur die dit allemaal veroorzaken. Hier heeft God niks mee te maken en Hij heeft dit niet gedaan. Dit is erbij verteld omdat mensen graag in iets willen geloven en er graag een verhaal aan vast plakken. Begrijpelijk dat zeker als je zo denkt. Maar er wordt iets heel belangrijks vergeten!
God heeft de wereld gemaakt en God bestaat uit de natuur, wetenschap, tijd en energie. God weet alles want hij is God. Zit ondertussen na te denken hoe ik dit het beste kan uitleggen.

De aarde is gemaakt en maakt van alles mee, het leeft, aardbevingen, over stromingen enz. Laat ik het anders vragen, als jij gelooft dat dit alles waar is. Wat in de film aangetoond wordt hoe de natuur te werk gaat. Geloof je dan ook wat in de Bijbel staat wat er met deze aarde nog gaat gebeuren? Er zijn al zoveel dingen bewezen en hoe kan de Bijbel dat weten, hoe kan de Bijbel hier over praten als het nog een eeuwigheid in de toekomst moet plaats vinden. Deze aarde heeft veel rampen doorstaan en helaas staat er nog heel wat rampen te wachten. Sommige beweren dit jaar nog met de nibiru planet X, andere geven aan dat het nog jaren kan duren. Al met al, het maakt niks uit wanneer maar wat jij geloof.

God is de natuur en Hij weet wat de natuur kan doen, wat de gevolgen zijn van een over stroming, van een aardbeving. Gods woord is een waarschuwing, niet omdat Hij opdat moment met zijn hand in de vingers knip en zegt, zo nu een aardbeving daar en nu even het vulkaan uit laten barsten. Nee, dat geloof ik niet. God is God en Hij heeft alles al voorzien. Alle rampen, alle wonderen en tekenen. God wist dat Mozes naar Hem luisterde. Hij wist dat Hij gehoorzaam was aan Hem. Daarom koos God hem uit om de gebeurtenissen naar Zijn hand te zetten. Om duidelijk te maken aan de mensheid, God is machtig en krachtig, God kan bergen verzetten, God heeft de aarde gemaakt en voorziet, God is God en almachtig voor eeuwig.

Mozes deed wat God zei, want God voorziet! God weet de gevolgen van alles. Ook wat wij met onze aarde doen. Het milieu en de elektronica, God weet wat ons nog te verwachten staat. Het staat in de Bijbel dat er nog vele rampen aankomen. Net als in de tijd van Mozes en Noah. Niks is nieuws onder de horizon, alles herhaalt zich steeds weer. Waarom zien de mensen dat niet in. God weet wanneer de aarde klaar is voor de laatste strijd. God weet wanneer Hij tegen Zijn zoon Jezus Christus kan zeggen, nu is het tijd om mijn kinderen thuis te halen. Deze aarde leeft en in deze film laat dat zien, dat wij mensen dat wel erkennen. Laten wij niet vergeten, wij zijn mensen en gebruiken maar 10% van onze hersenen. Dolfijnen zijn nog slimmer dan ons!

Laten wij ophouden om te zeggen dat wij slim zijn, en alles kunnen onderbouwen door de wetenschap. God is de wetenschap en Hij heeft de kennis. Wij zijn slechts een kip zonder kop. Geen idee waar wij het echt over hebben. In de film ‘Lucy’ laat zien wat er gebeurd als wij niet 10% met onze hersenen kunnen functioneren maar 100%, dan hebben wij de volledige kennis.

Dus onthoud God is de natuur en Hij voorziet en waarschuwt ons. Jezus zoon van God is onze redder en in de Bijbel staat dat er nog meer rampen en oorlogen komen.

Advertenties