Waarom bidden, waarom bidden voor je zonde? Waarom bidden voor de armen enz.. Waarom bidden wij en waarvoor? Hoe moeten wij bidden? Vroeger als kind wist ik mij niet vaak in woorden uit te drukken en ben ik een gebedenboekje gaan bij houden. Daar schreef ik mijn gebeden in naar de Heer. Nu worden er zoveel over gepreekt en gediscussieerd over hoe je moet bidden, wat wel en niet goed is enz. Pff soms best moe om van te worden. Maar er is mij een preek bij gebleven dat mij leven heeft veranderd hierin.

Deze preek ging over wie Jezus is en hoe wij met Hem om mogen gaan. Maar ook wat wij onszelf en Jezus te kort doen of pijn doen. Als je denkt jij hebt wat verkeerds gedaan en wordt daarvoor in het recht hof aangeklaagd. Je wordt schuldig geacht en Jezus is jou advocaat. Jezus gaat voor jou het gevecht aan en zorgt bij de rechter dat jij vrij gepleit wordt, voor de daden die geweest zijn en die ook nog eens gaan komen. Dat wil zeggen dat je NOOIT meer wordt en kan veroordeeld wordt bij de rechter. Je bent jou advocaat dankbaar en loopt het gerechtshof uit als vrij man of vrouw.

De volgende dag ga je de mis in, ah bah en nu??? Je gaat naar jou advocaat en zegt ik ben weer schuldig. Sorry en vergeef mij asjeblieft. Voordat ik antwoord geef, wat denk jij hoe de advocaat zou voelen…? Zal hij zeggen, maakt niks uit, je bent gered ga maar weer naar huis en leef als een vrij man of vrouw. Of zal hij zeggen, wat doe je hier? Ik heb gisteren voor jou geknokt in de recht hof en je bent vrij voor ALTIJD. Ga naar huis en leef als een vrij man of vrouw. Stel nou eens in, dat deze persoon, dagelijks bij de advocaat komt om zijn schuld te bekennen. Pff als ik denk dat wanneer mijn eigen kinderen iets fout doen en ik maak het goed. Ze komen weken elke dag, vragen of het nog wel goed is tussen ons of tussen de gene met het probleem. Wat een medelijden en verdriet zou ik hebben voor mijn kinderen. Dat ik ze niet kan overtuigen van mijn woorden, mijn daden, mijn liefde voor hun dat ze veilig zijn. Dat ze daar niet meer mee hoeven te lopen. Laatst staan over te praten enz..

Dit is op deze manier wellicht erg helder en begrijpelijk. Maar dit is wel wat wij Christen wel doen. Wij vragen iedere dag of het wel goed is? Of Hij ons wilt vergeven, of Hij ons wilt helpen enz.. Pff als ik dit hoor krijg ik medelijden. Lieve mensen, wij hoeven niks te vragen meer! Alles is ons al gegeven. Wij hoeven ons niet meer te verschuldigde naar Jezus of de Vader. Wel naar elkaar mensen onderling om geen wrok te laten groeien. Maar asjeblieft doe Jezus geen verdriet, geef Hem de eer die Hij toekomt in plaats van verdriet en twijfel. Die onzekerheid die je afroept aan jou geloof. Jezus heeft voor jou eens en altijd vrij gepleit!!!

Oké maar waarom is bidden zo belangrijk. Wat ik eerder aangaf. Preek en bid wat er nog moet komen, je wensen en dromen, bid voor andere dat zij hun geloof niet kwijt raken. God kent en weet alles. Ik wordt vaak ook zo moe van een heel rijtje af te bidden voor mensen met al hun mankementen. God weet het en Hij kent hun ieder persoonlijk. Namen benoemen en verwijzen naar Gods woord, daar bereik je zegen mee en voorspoed.

Wij mogen gaan staan in Gods woord. Als ik nu bid dan bid ik niet om vergeving. Dan zeg ik wat is mijn dank groot dat wat ik fout doe, het vergeven is en dat God mij daar nooit meer op verwijst. Dank God en vraag God wat je nodig heb. Maar val Jezus niet lastig met schuld en fouten, Jezus is aan het kruis gegaan voor eens en altijd!!!

Als jij met schuld loop, verslaafd ben aan roken, drugs of porno bijv. maak het aan het licht. Praat met mensen die jij vertrouwd over. Zodat de duivel daar geen leven mee kan leiden. Echte vrijheid is leven in het licht. In het licht leven betekend openheid. Geen geheimen, zodat dat jou zwak maakt. De enige die tegen jou zegt dat je fout bent is de duivel. God zal nooit tegen jou zeggen dat jij gefaald heb. Jezus weet dat geen enkele mens goed is en zal zijn. Ga niet je best doen om goed te zijn. Ga niet je best doen om fouten te herstellen bij God. Maar belijd dat Hij jou gered heeft en dat Zijn woord waar is en jou vrij pleit! Men wat zal de kerk weer gaan groeien en gaan stralen. Men wij christen zijn het gezicht van Jezus, wij horen Zijn liefde uit te stralen. Ga niet jezelf weg cijferen over iets dat niet goed gaat, pech gehad maar jij bent al vrij gepleit. Blijf er niet in hangen en ga in deze woorden staan. Vindt kracht bij Jezus en alles zal jou in goede voorspoed gegeven worden.

Jezus maakt vrij en als je dat al beleid hebt, wees vrij !!! Je doet jezelf te kort om zware gebeden aan te gaan. Sta in Zijn woord en spreek voorspoed en liefde. Mensen zijn opzoek naar liefde, geen wetten, geen zware woorden kennis, geen lange slapende gebeden. Jezus heeft het geloof zo makkelijk gemaakt. Laten wij het dan niet moeilijker maken dan het is. Doe Jezus geen verdriet, Hij heeft zich zelf al gegeven voor jou, wat verwacht je nog meer van Hem. Dank Hem voor Zijn daden en wonderen. Dank Hem, maar vraag niet om vergeving, als een kind dat duizend maal naar zijn vader gaat om vergeving, zo vraag Jezus jou vertrouwen dat het kruis voor eens en altijd jou gered heeft! Amen

Advertenties