Hoe kan het dat mensen de waarheid niet zien of begrijpen? Hoe kan het dat mensen nee zeggen tegen God? Hoe kan de wereld zover zijn gegaan dat wij vergeten zijn waar het echt om draait? Ik realiseer dat ik veel vertel over wat in de Bijbel geschreven staat, maar niet verwijs naar de Bijbel. Ik ga hier beter opletten om zoveel mogelijk Bijbelteksten te benoemen, zodat jullie het zelf terug kunnen lezen. Maar hoe komt het dat er mensen nee zeggen?

Voordat ik verder ga in Johannes 1:1-18 staat de Goddelijke afkomst van Jezus beschreven.

Wat mij het meest bewonder is dat ik 10 dagen geleden ben begonnen met mijn blogs. Er is al meer dan 700 keer mijn website bekeken en mijn 200 keer mijn Facebookpagina. Ik ben in geloof hiermee begonnen, dat God het werk doet en niet ik. Ik vertrouw erop dat mijn blogs bij die mensen terecht komt die het nodig hebben. Mijn schoonmoeder zei laatst, laat de mensen maar kletsen wat ze ervan vinden. Ik gaf aan dat het mij niks uit maakt of iemand het wel of niet goed vindt of wat ze ervan vinden. Als één iemand dit leest en Jezus liefde eruit haalt en zijn of haar hart aan Hem geeft. Dan is mijn taak volbracht. Zelf denk ik dat wanneer alle vrij gekochte mensen door Jezus zijn opgehaald, deze blog echt gaat leven. Want hoe kan het dat het hier al beschreven wordt. Hoe kan het dat hier wordt uit gelegd wat gaat komen. Die mensen kunnen uit deze informatie hoop uit halen, dat er voor hun zeker hoop is!

Want er wordt echt aangegeven voor mij geen Jezus. Ik wil niks met het geloof te maken hebben. Sommige geloven wel dat er iets is, maar ach waarom zal ik geloven? In de Bijbel staat Openbaring 3:15-20, was u maar koud of warm, nu bent u lauw. Als ik kijk naar deze maatschappij zijn heel veel mensen lauw. Ze maken niet echt een keuze en wachten wel af wat er gaat komen en dan maak ik wel een keuze. Wat ik het meeste opvallend vind is dat die mensen vaak in het plannen van vakanties enz. tip top geregeld hebben. Hoe kan dat? Het gaat over een eeuwig leven en dat plan je niet of verzeker je niet? Waarom een auto of huis wel verzekeren. Moet je dan niet ook die instelling daarmee hebben. Ach als ik een ongeluk krijg, zie ik dan wel. Hoe kan het dat mensen niet tijd nemen om te gaan ontdekken wie ze werkelijk zijn en of er meer is. Soms denk ik maak een keuze al is het tot de Islam, dan het maken van geen keuze!

God is rechtvaardig en alle mensen die misleid worden door andere geloven, ik geloof niet dat God deze mensen afstraft. Ten slotte staat in de Bijbel Genesis 16 dat er een verbond is met Ismael volk. Als je nee zegt tegen het geloof, zeg je nee tegen God. Zijn deze mensen dan ook gered en behoren zij toe aan de vrije gekochte van Jezus. Nee dat niet, ieder die in Hem geloof, zal niet verloren gaan, maar voor eeuwig leven. Mooie spreuk die je vaak langs de weg ziet staan. Maar hoe zit het dan in elkaar?

Oké ik zal een ander voorbeeld geven. In een huwelijk is de vrouw gelovig en de man niet. Doordat de vrouw in God geloof heeft de man net zoveel recht op de zegen als de vrouw, omdat ze één zijn. Dus is jou vrouw of man gelovig en gaat het goed met jou leven, op werk en gezondheid. Bedenk dan dat God die jou vrouw aanbid ook jou iedere dag zegent met zijn liefde. Deze mensen behoren tot een groep als het ware die apart zijn gezet voor God. Die als het ware minder gestraft worden of anders gestraft worden bij het oordeel. Zo is dat ook met het alle andere geloven die in een bepaalde God geloven. Zij aanbidden wel een God maar niet Zijn zoon Jezus. En alleen zoor Jezus Christus is de ware vrijheid van genade. Op de dag dat Jezus terug komt zal de man nog in bed liggen en de vrouw worden meegenomen. Maar de man is apart gezet in de Hemel door het geloof van zijn vrouw. Of die mensen de Hemel binnen gaan, tja wie ben ik? Dat weet geen elke mens en als iemand dat beweerd te weten, loop er snel van weg. Want niemand en dan ook niemand kan bepalen of iemand de Hemel binnen komt ja of nee!

Dus zegt God wees niet lauw, maar ben liever koud of warm. Maak een keus. Laat ik een ding nog duidelijk maken. Niet dat daarin mis verstanden komen. In de tien geboden staat aanbid geen andere God dan God alleen. Aanbid geen afgodsbeelden. Er is een verschil of je God aanbid iets wat Heilig is en in de Hemel leeft, net als bij de moslims Allah. Of als je spullen en of beelden aanbid dat jou dat kracht geeft en dat het beeldje jou zegen en geluk geeft. Daar geloof ik absoluut niet in en dat is demoniche. Dan is God niks waard en niet Heilig. Hoe kan een beeld de aarde maken, hoe kan een beeld tot jou spreken? Daarnaast hebben we helaas ook nog de mensen die de Duivel aanbidden. Ja kijk dan ben je met je eigen begrafenis bezig.

Om kort samen te vatten, als jij bij de vrij gekochte mensen wilt behoren zal je Jezus Christus moeten aanvaarden als Zoon van God en jou redder voor jou zonde. Als jij een keus maakt om een andere God te eren, die in de Hemel leeft. Dan ziet God dat als iemand die blind is voor de waarheid. Maar wel respect vol is voor Hem. Die gene zal met het oordeel anders beoordeeld worden. Mensen die geen keuze maken, dan zegt God; daarmee zeg je nee tegen mij en kan ik je niet binnen laten in het Huis des Heere in de Hemel. Vergeet niet er is een stad buiten de Tempel het Huis des Heere, waar mensen wonen. Dus wil niet zeggen dat je naar de Hel gaat. Mensen die de Duivel aanbidden, tja dat weet ik gelukkig niet. Maar God zegt als jij meer van je geld houd dan van Mij dan aanbid je het geld en niet Mij. Dus wat we ook doen, wij zullen het nooit goed doen en God is rechtvaardig en ieder mens komt dat wat hij toebehoord.

Dus ben jij koud of warm? Of ben je lauw? Volg je hart, maak een keus en zoek God! Vraag het Hem en Hij zal antwoorden. Je zult versteld staan wat het met je doet als jij gaat bidden. Wat daaruit voorkomt en wat voor zegen jij zult ontvangen.

Hoe kan het dat mensen hun leven niet verzekeren, hoe kan het dat mensen zo makkelijk erover denken? Wacht niet af voordat het te laat is. Wij weten niet wanneer Hij terug komt. Wij weten niet wie er achter blijven, want de keuze voor Jezus maak je in jou hart. Diep van binnen in jou hart mag je die keuze maken. Moet je dan gelijk gaan evangeliseren en naar de kerk gaan enz. Nee! Jezus vraagt alleen maar om te geloven! Wauw, wat een liefde. Dus als jij een geheime Christen wilt worden, mijn zegen heb je. Weet alleen dat Jezus in jou hart gaat leven iedere dag meer, dat je later niet naar de kerk gaat omdat het moet, maar omdat jij dat wilt. Omdat Jezus door Zijn liefde in jou hart laten weten dat het goed is om naar de kerk te gaan.

Voor de mensen die wellicht dit lezen na de opname. Kom bij elkaar en zoek steun bij elkaar. Jullie hebben elkaar hard nodig. Er is zoveel beeld, geluid en materiaal achter gebleven om te onderzoeken wat er gebeurd is. Ga opzoek en ontdek dat er redding is, want God wilt dat NIEMAND en dan ook NIEMAND verloren gaat! Amen

Advertenties