Ik heb je al verteld dat als jij een christen wilt worden, dat doet door geloven in Jezus Christus als Zoon van God en dat Hij de redder is van onze zonden.

Maar als je nou niks van de Bijbel verder afweet en niet weet hoe je moet bidden? Waar moet je dan beginnen? Wat staat er mij te wachten? Wat moet ik dan doen?

Om eerst aan te geven, wat je ook doet. Je zult het nooit goed doen. Je zult nooit de hoofdprijs kunnen winnen en behalen. Je zult nooit perfect zijn op aarde. Nou wat een lekker begin van je nieuwe reis dan. Ik ga op pad maar zal het niet goed doen. Ja dat klopt, en als je die gedachten vasthoud behoud je ook de focus en de waarheid vast, dat alleen Jezus het werk volmaakt kan volbrengen. Dat alleen Jezus 100% perfect is en wij alles aan Jezus te danken hebben, dat Hij voor onze zonde aan het kruis is gegaan. Oké, een pad dat Jezus volmaakt is en ik fouten maak. Hoe ziet dat er dan uit?

Als iemand zijn hart aan Jezus gegeven heeft, laat hem of haar METEEN dopen in Jezus naam. Zodat hij of zij de Heilige Geest ontvangt en 100% in dienstbaarheid kan treden voor de Heer. Wat ik vindt, dat er iedere zondag de gelegenheid zal moeten zijn om mensen te dopen. Dat de kerken 24 uur per dag open moeten zijn om mensen te kunnen laten bidden en te laten dopen. Waarom een groot feest en plannen? Deze keuze is zo belangrijk dat het niet weken moet wachten. Hier wat Bijbelteksten over de doop: Handelingen 22 vers 16, Mattheus 28 vers 19, Marcus 10 vers 38, Handelingen 11 vers 16.

Jezus Christus weg volgen hoort de doop bij. Jezus liet zich eerst dopen en daarna ging Hij op pad om het werk op aarde te volbrengen. Maak een keus en laat je dopen!

Je zult merken dat er wat veranderd in jezelf, de Bijbel ziet de doop als een doop en weer opstaan uit de dood. Oké voor mensen die dit niet kennen. Wat bedoel je hiermee? Ik geloof in een aards bestaan en een Hemel bestaan. Zal even iets anders vertellen. Ik heb een hondje gehad, super lief beest maar werd helaas ziek. Het moest ingeslapen worden omdat het geen leven meer kon geven. Dat werd bij ons thuis gedaan en ik had het hondje in mijn armen op het moment dat het stierf. Wat raar ineens lag ze daar doodstil in mijn armen. Ik met mijn gekke kop, pakte haar op om te knuffelen. Het leek alsof het een knuffel was waar geen leven in zat. Hoe kon dit? Waar is het heen gegaan? Waar is haar ziel heen?

Toen begreep ik ook dat ons lichaam niks is dan een stuk aardse stof en dat wat erin zit, dat het daarom gaat. De ziel in ons die alles aanstuurt. Als je dan vanuit de ziel spreekt  is dopen je oude ziel achter laten en je ontvangt een nieuwe ziel die bestempeld is met Jezus Christus. Nu ben jij werkelijk een kind van God. Ben je dan niet gered als je niet bent gedoopt? Wat ik persoonlijk denk is dat het geloof sterker is dan een daad. Maar dat je door de doop volledig aanspraak krijg op Gods heerlijkheid en zegen. Dat de Heilige Geest jou de woorden kan geven, jou kan helpen, versterken en beschermen. Geen doop is nooit 100% de heerlijkheid van God ontvangen.

Dan gaat het proces verder, het zaaien en oosten. God stuurt jou niet aan en kan jou alleen de weg wijzen. Dus hoe ga je verder met je leven? Wat ga jij zaaien in jou leven? Blijf je zondigen, roddelen, porno kijken, liegen en bezig houden met jezelf? Wat denk jij dat daar uit voortkomt? Nog meer zonde, je wordt onterecht beschuldigd, je vrouw of man ziet jou niet meer staan en of gaat bij jou weg, jij wordt gezien als iemand die onbetrouwbaar is en egoïstische. Dat zijn de gevolgen van jou eigen zaaien! Wat doet dat met God? Het doet Hem pijn, Hij ziet zijn eigen kind vallen door zijn eigen stomme tijd. Maar blijft hem trouw en zal elke keer de goede weg aanwijzen.

Vroeger dacht ik het verhaal over de wijnstok en de ranken dat God de rotte ranken afkapt en in het vuur werpt, dat ik dat was. Elke keer als ik een fout had begaan, zat ik niet meer vast aan de wijnstok. Totdat er een nieuwe openbaring kwam voor mij en de werkelijke betekening ervan.

Want een rank die geen vrucht draagt wordt inderdaad afgekapt, zodat het weer de kracht krijgt, nieuwe water ontvangt van de wijnstok om weer nieuwe vruchten te dragen. Dus als wij stomme keuzes maken, snoeit God ons uit liefde, zodat er nieuwe vruchten kunnen groeien. Tot de dag dat Jezus terug komt, wilt Hij dat jij vrucht draagt, en God zal blijven werken aan jou om jou elke keer weer te laten bloeien in Zijn naam.

Wij mogen ervan uitgaan dat wij gered blijven voor altijd! Belijden dat Jezus de zoon van God is, je laten dopen en de Heilige Geest ontvangen. Nu ziet God jou als zijn eigen zoon. Onze taak als christen is vrucht dragen en erop uit te gaan om het goede nieuws te vertellen. Maar als wij niet goed zaaien, kunnen wij nooit verwachten dat ons een goede oost staat te wachten. Ikzelf heb dit de afgelopen jaren zelf ontdekt en gemerkt. Wij hebben een tijd goed gezaaid en ook van de oogst mogen genieten. Maar helaas ook wij hebben verkeerd gezaaid en onze oogst was zwaar. Maar het maakt ons sterk en elke keer weten wij weten hoe je moet zaaien. Hoe doe je dat zaaien?

Zaaien is geld, tijd, aandacht en liefde. Geef je geld uit, ontvang jij geld. Besteed jij tijd aan anderen, ontvang jij tijd van anderen. Deel jij liefde uit, dan zal jij veel liefde terug ontvangen. De vraag is dus niet wat je wel en niet mag, maar wat goed voor jou is en wat levert het op, zowel voor jou als voor God?

Ben jij bereikbaar voor God? Wil je Zijn weg opgaan en Hem volgen. Dat is luisteren naar de Geest, naar je hart. Ik moet zeggen als ik werk of in de supermarkt sta en iets in mij zegt dat ik iets tegen die persoon moet zeggen. Dan denk ik eerst van, wat raar waarom? Maar ik zeg het en krijg de meest verrassende effect. Het is een begin van een mooie relatie of iemand is geraakt enz. God spreekt jou iedere dag aan en wilt jou gebruiken om andere mensen te bereiken. Laten wij dat toe? Luisteren wij naar de stem in ons hart?

Kerk en het avondmaal, dit zijn de twee belangrijke punten ook voor het christen zijn. Kerk heb je nodig voor groei en contact. Vergeet niet wat ik eerder zei, kerk ben je samen! Dus geen gebouw maar wij zijn één lichaam. Dus kon met christen bij elkaar en dan heb je ook een kerk. Avondmaal is iets wat christen doen, maar krijg soms het idee dat wij vergeten zijn wat het werkelijk inhoud. Avondmaal is namelijk zoiets machtigst dat het de duivel wegjaagt en jou weer helemaal schoon was. Je blijft kostbaar maar je bent weer schoon!

Als je in Genesis 14: 17 Toen Abram na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Sawevallei, de Koningsvallei. 18 En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, 19 en sprak een zegen over Abram uit.

Oké heel veel mensen denken aan het avondmaal aan de laatste avondmaal van Jezus. Maar de Bijbel in het eerste boek daar werd al gesproken over het avondmaal. Abram had net een strijd overwonnen, hij heeft zijn familie weer terug gehaald. Als ik dan kijk naar mij leven, heb net een prijs gewonnen in een sport bijv. wat voel ik dan? Trots en onoverwinnelijk. Opdat moment komt de koning van Sodom aan. Wat toevallig, Abram voelde zich goed en daar de duivel zelf meteen aanlopen. (Sodom is de plek van duister om zo maar te zeggen).

Dus als wij ons onoverwinnelijk voelen, kunnen wij verwachten dat de duivel meteen even opzoek komt.

Maar wat deed Melchisedek? Hij bracht het avondmaal! Geen woord heeft Abram met koning van Sodom gesproken! Neem het avondmaal en daarmee versla jij de tegenstander! Dus als jij een overwinning hebt behaald. Bescherm je dan en vier het avondmaal. Niet om stil te staan met Jezus dood. Maar om Jezus dood en Zijn bestaan te bevestigen! De beker dat Jezus bloed ons vrij gekocht heeft en het brood dat Zijn lichaam een mens is geweest en de Zoon van God is. Avondmaal wordt vaak onderschat! Het is een wapen, het is een bescherming voor ons en het houd ons scherp om bewust te zijn van Jezus daden en dat wij niks kunnen dan in Zijn naam!

Ik kan door blijven gaan, maar gelukkig mag en kan ik dat ook. Maar dan morgen weer. Gezegende zondag gewenst en als jij het avondmaal niet heb gevierd vanmorgen of nog nooit gedaan. Thuis op de bank kan ook jij het avondmaal vieren. Mijn man en ik doen dat ook en het is zo verrijkend voor jou leven. Gods zegen amen!

Advertenties