Nu heb ik al veel gesproken over het christendom en andere geloofsuitingen, maar hoe zit het nu met het joodse volk? Iedereen kent Abraham wel, als iemand 50 jaar wordt is er groot feest en wordt hij officieel een abraham. Abraham was een dienaar van God en vertrouwde zijn leven volledig aan de Heer. God sprak tegen Abraham en hij gehoorzaamde. Wat mij opvalt is dat God Abraham steeds opzocht en iedere keer tegen hem zei ”ik zal je tot een groot volk maken”. Zover ik kan lezen is er niks bijzonders aan vooraf gegaan in de Bijbel. Meerdere keren herhaald God dit aan Abraham. God heeft er zelf voor gekozen om naast Jezus Zijn zoon een volk uit te kiezen die bijzonder is. Een volk wat anders is dan alle andere volken. Een volk van God zelf.

Want als je de Bijbel leest dan laat God op twee manieren Zijn grootheid zien. Door de wonderen en tekenen door Jezus Christus heen en door het volk van Israël!

Vroeger sprak men over de God van de Joden. Iedereen op aarde in die tijd wist wat hun God gedaan had in Egypte. Iedereen wist dat die God een Almachtige God was. God koos Abraham uit om zijn nakomelingen, Zijn volk te maken. Zijn geliefde volk die Hem vertegenwoordig. Zijn volk die van Hem kan getuigen, dat hun God de enige en ware God is.

Helaas weten de meeste dat deze volk, opstandig is en niet gehoorzaam is aan God. Zij kiezen een andere God boven hun eigen God om te eren. Door de hele Bijbel heen wordt dit duidelijk. Ze smeken om Gods genade en paar dagen later vallen ze weer terug in hun oude patroon. Maar hoe komt het dat de Joden niet in Jezus geloven?

Als je het verhaal van Mozes en de farao leest in de Bijbel, zie je Gods hand hierin. God zorgde er zelf voor dat de farao zijn hart versteend raakte. Dat vloek na vloek over het volk van Egypte werd gehaald. De farao was opdat moment blind voor de werkelijkheid. Zo moet je ook zien dat de Joden verblindt zijn geraakt en dat hun apart zijn gezet. Stel je voor de weg van God een lange weg van het begin tot het einde. Er is één grote weg. De Joden hebben hun God niet willen erkennen en niet de eer gegeven die Hij verdient. Dus heeft God hun op een weggetje ernaast gezet.

De Joden hebben nu geen zeggenschap op de grote weg die wij bewandelen. Hun zijn verblind en lopen op een zij straatje mee. God heeft een nieuwe plan en heeft de kerk opgeroepen om Zijn licht te zijn voor de wereld.

God gebruikt de kerk nu om Zijn grootheid te laten zien. Zodra de kerk (vrijgekochte mensen) met de opname van de aarde verdwijnen, dan zullen de Joden weer hun positie krijgen op het grote weg. Nu zal het volk weer openstaan voor Gods grootheid en zullen zijn weer een belangrijke rol gaan spelen in de eindtijd. De Joden zullen het dupe worden van oorlogen en grote verdrukking. Omdat er geen kerk meer is en alleen het volk Israël op aarde leeft, zal het joodse volk een bijzondere volk zijn.

Maar mijn God is een God van liefde en trouw en rechtvaardig. God beschermd Zijn volk nu en voor altijd! Hij zal Zijn volk nooit in de steek laten. Als het aan de mensen lag was het hele volk al uitgeroeid. Waren er geen Joden meer op aarde. Maar kom niet aan Gods volk, want dan heb je een verkeerde voor je! Wees daarom waakzaam over ook hoe jij spreekt over de Joden. Wij mogen dan wel gered zijn, maar dit volk is kostbaar voor God.

Als je goed naar de maatschappij kijkt en de afkomst van alles waar wij gebruik van maken stamt van de Joden af. Het Joodse volk is rijk, vaak altijd geweest. Het Joodse volk is ontzettend slim, de computers, de nieuwste technologie komt uit Israël of van een jood. Hoe komt het dat z’n volk altijd ruzie heeft met zijn buurlanden, hoe komt het dat mensen z’n afkeer hebben tegen de joden, hoe komt het dat alle ontwikkelingen bij de joden vandaan komt? Dit alles heeft te maken met dat hun God, hun nog steeds iedere dag weer zegent en zegent. Hun zijn kostbaar en blijft Gods volk. God zorgt voor hun iedere dag weer. Zelf hebben zij dat helaas niet door en denken dat ze zelf slim zijn. Ik ben zelf niet bekend in Israël en nog nooit geweest. Maar zowel in alle landen en geloven zijn er goede gelovigen en slechte gelovigen.

Israël is altijd een bijzonder land geweest. In de geschiedenis boeken op school werd er al veel over gesproken. Alle oorlogen hebben vaak met Israël te maken, waarom? Iets wat van God is, daar heeft de duivel een hekel aan.

Als iedereen nuchter was en niet zo opstandig is, dan hadden wij mensen het een keer opgegeven. Maar iets zorgt dat in alle duizenden jaren nooit is opgehouden om Israël aan te vallen. Dat is niet het werk van mensen, maar van de duivel. Vergeet niet, de duivel is ook een engel geweest en heeft ook zo zijn machten op aarde. Hij bespeeld met ons iedere dag. Zo ook hoe wij zijn gaan kijken naar Israël en het joodse volk. Maar vergeet niet, het is en blijft Gods volk. Bid voor hun, want er komt een tijd aan dat ze het nodig hebben. Er komt een tijd aan dat hun als enige volk, het volk van God, op aarde leven en dat zij het moeten opnemen tegen alle andere volken.

Ik moet zelf zeggen, de oudste en gezondste volk zijn ook de joden. Ik wou dat ik hun cultuur kon toepassen in Nederland. Maar dat is niet haalbaar. Maar als je gaat verdiepen in hun cultuur en in hun waarde en normen, daar zie ik Gods liefde in. Die warmte voor elkaar (als ze aan de waarde en normen houden natuurlijk) die zorg die ze elkaar verlenen en de rust onder elkaar. Het is een volk die ondanks alles overeind blijft tot het laatste eind. Amen

Advertenties