Als je spreekt over genezing dan is dat vaak erg lastig. Want veel mensen zeggen vaak ‘waarom doet God niks, waarom geneest God niet’ enz. Het is lastig om dit stukje over genezing in een blog te vertellen. Maar ik wil graag delen wat ik de afgelopen jaren heb geleerd over genezen.

Ik ben zelf ziek geweest. Er werd gesproken over een conversiestoornis. Dat wil zeggen als de prikkels te veel werden, dan viel mijn lichaam flauw.  Ik was dan een kwartier tot drie kwartier buiten bewust zijn. Ik kon soms de mensen horen, maar niet bewegen. Ik heb hier lang mee gelopen en kwam toen ook achter dat ik de gave heb van een ADHD’er. Paar jaar geleden is dit toen bekent geworden en ik weet nog dat een paar weken later mijn man en ik naar een conferentie heen gingen op de Betheld in Zelhem.

Normaal ben ik helemaal niet zo van dit soort dingen. Te zweverig voor mij, ik heb vaak het idee dat die mensen zelf niet sporen en meer geobsedeerd zijn van een God dan God lief hebben als hun geliefde Vader. Maar ik ben er heen gegaan. Er was opdat moment een moment waarop je door een tunnel van vuur kon lopen. Zo noemde ze dat, het waren mensen die een tunnel maakte en daar kon je onderdoor lopen en ondertussen wordt er gebeden en gezegend over je. Veel van dit soort dingen als je dat ziet gebeuren. Komen mensen helemaal wankeling eruit of gaan schreeuwen en trillen enz. Nou ik ben echt niet zo, bah heb er zelf een beetje afschrik van. Denk dan bij mij zelf, doe normaal!

Maar goed, ergens diep in mij zei dat ik er doorheen moest gaan. Ik zei tegen God dat Hij alles met mij mag doen, maar pas als ik thuis ben. Wil niet hier flauwvallen of raar praten en lopen. Dus ben erdoor gegaan en eerlijk gezegd ik liep erdoor heen en dacht toen daarna. Nou was dit het nou! Ik voel niks en die mensen stellen zich allemaal maar aan.

Maar paar weken later realiseerde ik dat ik niet meer ben flauwgevallen. Als ik kijk naar de veranderingen in mijn leven, beginnen die veranderingen bij dit moment toen. WHO, wat gaaf! Het heeft dus wel gewerkt. Ik ben sinds dien nooit meer flauwgevallen (waar ik twee jaar last van had, wekelijks!). Ik kreeg een nieuwe kijk op dingen, terwijl ik dacht dat ik eindelijk volwassen werd. Maar God werkt wel, alleen vaak wij mensen hebben het niet door of staan er niet bij stil wat Hij wel doet!

Want wij mensen kijken vaak sneller naar al het gemis van ons leven of wat niet goed gaat, dan kijkend naar wat WEL goed gaat. Hoe verklaar ik dat er mensen dood gaan, dat er oorlog is, dat er mensen christen zijn die niet worden genezen enz.

Wij leven in een gebroken wereld!

Wij mensen zijn daarin tegen vaak geneigd om iemand goed mens te vinden. Wij beoordelen mensen op hun gedrag en vinden hun een goed christen. Dan zeggen wij, waarom wordt die niet genezen hij doet het zo goed in de kerk enz. Maar weten wij werkelijk hoe die persoon is? Weten wij werkelijk wat die doet als wij er niet bij zijn? Nee, dat weten wij niet! Jezus ziet dat wel, de Heilige Geest is Zijn boodschapper wie wij werkelijk zijn. Want de Heilige Geest is er altijd bij ons. Hij is de plaats vervanger van Jezus op aarde.

Joseph Prince vertelde laatst zo mooi, wij mensen bestaan uit drie delen.
+ is onze lichaam
/ is ons verstand
& is de Heilige Geest

In de volgorde hoe die staan is vaak: + / &
Dat betekend dat de Heilige Geest ons wilt aanraken, Hij heeft de macht om ons lichaam te genezen. Voor ALLES!! Maar dan moet de Heilige Geest wel ons lichaam bereiken. Wat staat er tussen? Ons verstand. Dat wil zeggen dat wij ons vaak laten leiden door ons zelf. Onze gedachtes enz. Geloven wij dit echt of wat denken wij eigenlijk echt?

Nu denk ik zelf dat dit niet bij alles werkt. Haha, misschien doe ik het nu zelf ook. Want wilde zeggen, wij leven ook nog in een gebroken wereld. Dus dood, zonde en ziektes zijn gekomen toen Adam van de verboden vrucht at. Vrouwen hebben het zwaar en mannen moeten zwoegen voor voedsel enz.

Maar toen Jezus Christus aan het kruis is gegaan, kwam er een nieuw verbond! Jezus heeft daarmee verbroken. Dus leven wij christen nog in een gebroken wereld? Ons aardse lichaam leeft er maar onze geest ziel niet meer! Wij hebben nog wel een aards lichaam die inderdaad mankementen hebben. Maar wat ik wel weet, wat er gebeurd God werkt, geneest en geeft kracht! Want als je echt goed kijkt naar jou leven, weet je dat Hij er is en jou gedragen heeft. Want sommige mensen leven in ziektes en blijven stralen, getuigen van Zijn liefde. Dat noem ik ZEGEN!

Waar ik mee wil afsluiten. Jezus komt terug en dan mogen wij uitkijken naar ons volmaakte lichaam. Hoe zal dat eruit zien een volmaakt lichaam? Behoud je de kilo’s die je nu hebt dan ook? Als je op aarde zwaar gewicht ben, ben je in de Hemel dan ook zo? Ik weet het niet, wel nieuwsgierig. Maar wat ik wel weet, ons lichaam is volmaakt! Geen ziektes en als jij een arm bent verloren. In de Hemel heb jij gewoon weer twee armen. God zal alles herstellen aan ons lichaam, wat nu bedorven of verloren is gegaan. Daar mogen wij naar uit kijken!

Ben je ziek, weet dat God jou kracht geeft. Weet dat Hij jou redder is. Weet dat Hij alles hersteld en ga staan in deze woorden van God. Wellicht komt uit dit geloof en hoop die genezing waar jij op hoopt. Want Jezus zegt ‘zoek eerst het koninkrijk van God en de rest wordt je gegeven in overvloed’.

Daarnaast wat ik ook nog kwijt wil, wat ik eerder gehoord heb wat mij wel raakte. Wij christen zijn vaak bezig om elkaar te genezen. Maar wij zijn gemaakt om niet christenen te genezen. Want laten wij eerlijk zijn, ieder christen heeft de genezer al in handbereik. Hij hoeft alleen te bidden en te vragen aan God. Want hij is al gered en vrij gezet van God. Alle zegen die Jezus kreeg op aarde, daar hebben wij recht op mensen!! God zegent ons zelfs nog meer dan Jezus Christus. Begrijpen wij dit echt? Kunnen wij dit geloven en de Heilige Geest echt zijn werk laten doen in ons lichaam?

Wij christen mogen voor elkaar bidden en zegenen, maar weet dat jou heler al in jou is. Wij mogen mensen zegenen die niet geloven, mensen genezen die ziek zijn en Gods genezing nodig hebben. Maar weet alleen Jezus Christus kan dit doen, wij zijn slecht een boodschapper. Ik geloof hierin, maar helaas lukt het mij nog niet om 100% hierin te staan. Maar ik bid dat ook ik op een dag, iemand in Jezus naam mag genezen. Want door genezing komen mensen tot geloof. Maar mensen moeten er natuurlijk wel voor openstaan, anders kan God niet Zijn werk doen.

Ik bid dat God jou nieuwe opbaring heeft gegeven. Weet dat jij kracht ontvangt en dat God voor jou zorgt. Weet dat Jezus jou genezer is, daar heb jij geen mensen voor nodig. Ben jij niet gelovig en ziek, zoek een christen op en vraag op die voor jou wilt bidden. Ervaar wat God met jou wilt doen, want dat ik lief hebben! Mensen die zo gek doen bij een genezingsdienst, ik geloof niet dat dit van God komt. Mensen worden zo overvallen door verschillende emoties dat dit een gevolg is daarvan. Maar niet van een genezing, dan hadden de mensen dat ook moeten ervaren in de Bijbel van Jezus. Dus laat je niet gek maken want er is een Genezer die jou lief heeft. Eens komt een dag dat onze lichamen volmaakt zijn! Amen

Advertenties