Hoe kunnen wij Jezus Christus omschrijven? Wie is Jezus Christus? En wat betekend Jezus Christus voor God? Wie kan Jezus voor ons betekenen?

Wat mij vaak opvalt is dat veel gelovigen vast houden aan een God. De regels en wetten van God in het oude testament. God is Heilig en Hij verdient alle eer zeggen wij dan. God is de schepper van de wereld. Eerder heb ik in mijn blog schreven over God en Jezus, maar ik wil graag nu iets verder gaan met jullie. Want ergens heb ik het idee dat wij soms niet weten naar wie wij moeten bidden. Naar onze Vader God of naar Jezus Christus Zijn zoon.

Als wij kijken naar het oude testament dan zie je God aan het werk. Zijn rechtvaardigheid, Zijn heerlijkheid en Zijn macht. God vraagt niks liever dan dat wij vertrouwen hebben in Hem, dat wij geloven in Hem. Met dit geloof en vertrouwen zijn Mozes, Noach en Abraham geheiligd verklaard door God. God is heilig en een machtige God. Maar ook een God die je niet tegen je wilt hebben. Hij kent geen genade voor mensen, kinderen, vrouwen en dieren. Stond het God niet aan dan kwam God met al zijn macht en versloeg iedereen op aarde. God is een God die boos kan zijn. Dit is vaak ook de God die mensen zo afschuwelijk vinden. Is dat nu een God van liefde, zeggen ze dan.

God is God en Hij zal nooit veranderen. Maar vaak vergeten wij helemaal de plek die God nu heeft in ons leven nadat Jezus Christus aan het kruis is gegaan voor ons. Oké probeer het even in groepen te verdelen. Want God is niet voor iedereen hetzelfde!

Ben jij niet gelovig dan is God uit het oude testament jou God. Iemand die Heilig is en verwacht jou erkenning van Zijn bestaan. Dat je in al Zijn werken ziet dat Hij bestaat en de wereld gemaakt heeft. Daarnaast laat God in het oude testament zien van wie Hij houd. Dat is Zijn zoon Jezus Christus! God spreekt door de Bijbel heen alleen maar over Jezus. Hij is zo trots op Zijn eigen zoon. Dat Hij de hele tijd over Hem praat.

Denk maar eens als jij een nieuwe auto gaat kopen. Je bent er helemaal weg van. Je hart zit er zo vol van dat je niks liever over die auto wilt praten. Als je om je heen kijkt, zie je dan ook vaak alleen maar dezelfde auto’s ineens op de weg rijden.

Zo is dat ook met God. Hij is zo verliefd op Jezus Zijn zoon dat Hij overal wilt vertellen over Zijn zoon. Dus God verlangt ernaar dat jij Hem erkent, maar Hij wilt nog liever dat je Zijn geliefde zoon Jezus leert kennen. Want Jezus kan jou vrijzetten in ALLE dingen die wij gedaan hebben. Ik moest laatst nadenken over zonde. Nu bekeren mensen zich en laten zich dopen. Maar verliezen het pad van God, maar God ziet dat geen eens! Ergens zo gaaf, maar ook zo verwarrend. Dus als jij Jezus erkent als Zijn geliefde Zoon, dan ziet God jou niet meer als mens, maar als Zijn geliefde Zoon!

Maar mocht je niet in Zijn zoon geloven en alleen in een God. Dan heb je te maken met een God uit het oude testament en ja, die is niet leuk. Voor die God mag je vrezen en bang zijn! Want jij zult het nooit goed doen, tegenover God. Jij zult altijd falen en Hem nooit tevreden kunnen stellen. Dat kan alleen Zijn zoon Jezus Christus.

Maar ben jij een christen en heb jij beleid dat Jezus Christus de Zoon van God is, dan is God voor jou inderdaad een geliefde Vader. Een Vader die zo dol op jou is, die jou alles wilt geven in overvloed! Hij ziet alleen de goede dingen die jij doet en NOOIT meer de verkeerde dingen die jij doet. Hij kijkt vol liefde naar ons en beschermd ons. Hij geeft ons kracht en liefde elke dag weer. WHO, wat gaaf! Dan is het misschien nu begrijpelijk waarom mensen die geloven, spreken over een liefde volle God en mensen die niet geloven over een verschrikkelijke God die kinderen, vrouwen enz. geen genade bij toont.

Dus als wij bidden mogen wij ons tot Jezus richten. Hij heeft ervoor gezorgd dat dit mogelijk werd. Jezus is onze advocaat en Hij is onze vertegenwoordiger. Wij kunnen bij Hem terecht met al onze verlangens en gebeden. Want laat ik één ding heel duidelijk zijn, ik ben ervan overtuigd dat God ons alleen aanhoort als wij tot Jezus bidden. Als wij alleen maar tot God bidden, wat maakt ons anders dan een niet gelovige? Dan zijn wij toch op dezelfde manier bezig? Wij vergeten vaak onze kracht en ons echte wapen, dat is Jezus Christus!! God wilt niks liever dat het om Zijn zoon gaat. Geef God dan die eer, door Jezus te aanbidden. Dan door alleen gericht te zijn op God.

God heeft in Zijn woord duidelijk gemaakt wie Hij is. Hij is een God waar ik ook voor gevreesd heb. Want Hij kent niet de genade zoals Jezus dat voor ons heeft. Jezus heeft ons vrijgepleit! Voor eens en altijd!!

Maar nu gaf ik al aan dat God NOOIT meer onze fouten ziet. Wij hoeven inderdaad nooit meer te werken voor Zijn liefde. Wij mogen straks in de eeuwigheid leven en met Jezus regeren over de wereld, voor 1000 jaar. Wat gaaf mensen! Met deze afschuwelijke gebeurtenissen op aarde, ben ik eigenlijk erg hoopvol. Want lieve mensen, dit is de tijd wanneer Jezus terug komt. Jezus komt snel terug en dan mogen wij met Hem meegaan. Dat is toch gaaf!! Laten wij niet erbij gaan zitten en kniezen, maar dankbaar zijn dat Hij snel komt en laten wij hoopvol iedere dag tegemoet gaan. Omdat wij weten dat Hij komt! Jezus laat zien over heel de aarde dat Hij komt. Hij geeft aan dat er nu nog tijd is om je te richten op Hem!! Laten wij christen wakker worden en het mensen vertellen dat er nog hoop is. Want lieve mensen, zodra wij weg zijn. Blijven de mensen achter die, nee hebben gezegd tegen Jezus.

Mensen die ja zeggen tegen God, blijven op aarde. Alleen de mensen die zijn Zoon hebben aangenomen als redder. Daar is redding en verlossing! Maar God zal dan weer Zijn kracht laten zien. Alles herhaald zich steeds. Ook het oude testament! Nu regeert Jezus op aarde met de duivel en zijn demonen. Maar straks zal God weer regeren en dan heb jij weer te maken met die God uit het oude testament. Als jij dan leeft en jij leest dit. Weet dat er redding is door geloof en vertrouwen in God. Dan zal ook Hij jou heiligen en liefhebben, net zoals Mozes en Noach enz. Er is altijd hoop!!

Waar ik mee wil afsluiten is dat God ons dan wel niet meer ziet, maar Jezus Christus wel! Hij ziet ALLES en hoort alles. Als jij de mis in gaat, jij blijft gered, maar jij doet Jezus pijn opdat moment. Als je beseft dat Jezus aan het kruis is gegaan, dan wil jij niet meer zondigen omdat jij Jezus lief hebt. Dat jij eer wilt bewijzen aan Jezus. Dat is wat dominees die spreken over de volledige genade van God. Waarom jij dan niet meer wilt zondigen of doet zondigen. Omdat jij van Hem houd en Hem wilt erkennen voor wat Hij voor jou gedaan heeft. Het moment dat Jezus terug komt, krijgen wij een plek in de Hemel voor de eeuwigheid. Dan zal Jezus ons alleen beoordelen op onze goede daden. Alles komt aan het licht en Hij zal jou belonen, voor jou toewijding aan Hem. Dus denk niet dat je ongestraft maar kunt blijven zondigen. Want Jezus zal zeker daarover oordelen. Wellicht mag je wel zijn huis in gaan of ben jij verbannen buiten de poorten van het Huis des Here. Wees niet bang, je gaat niet naar de hel en jij zal ook het volmaakte lichaam krijgen. Zoveel liefde heeft Jezus voor jou, Jezus zet ons wel op de juiste plek neer die wij verdienen. Wij kunnen niks verdienen, laat ik dat voorop stellen. Maar als jij bewust zondig, tja dan is dat jou eigen keuze.

Eigenlijk moet je het omdraaien. Normaal is er altijd iets te winnen. Wij willen voor de meeste punten gaan. Je moet misschien zo zien. Toen wij bekend hebben dat Jezus Christus onze redder is en de Zoon van God is kregen wij 1000 punten. Daarmee kunnen wij in de Hemel overal komen. Maar als wij bewust zondigen verliezen wij een punt. Wij kunnen nooit een punt meer scoren, alle punten zijn ons gegeven opdat moment dat Jezus aan het kruis is gestorven. Maar hoe gaan wij om met deze punten? Jezus spreekt er ook over als hij drie mensen geld geeft. De een begraaft het onder het zand, de ander vermenigvuldig het met 10% en de ander met 100%. Wanneer Jezus dan terug komt en vraagt naar hun geld, dan geeft hij aan die ene aan die het geld begraven heeft dat hij dom is. Had het nog op de bank gezet, dan had je nog rente erover gekregen. Die andere twee werden hun winsten verdubbeld en Jezus was tevreden.

Jezus zegt ook in de Bijbel, de eerste zullen de laatste zijn in de Hemel. Mensen die pas tot geloof komen, wat een voorrecht hebben zij! Die hebben nog heel veel punten over.

Als wij bewust zijn van Zijn daden en weten dat wij nooit kunnen scoren, maar met al onze punten wijs mee om moeten gaan. Wat een geweldige toekomst hebben wij dan! Hoopvol en liefdevol. Die munten, zijn onze talenten, ons spreken, onze tijd, ons geld, onze liefde voor elkaar. Besteed het goed, laat wij Jezus de eer geven die Hem toekomt. Wij zullen niet gestraft worden, wij zullen gered worden, wij zullen eeuwig leven naast Jezus. Maar hier op aarde ligt er wel een taak voor ons. Om dit goede nieuws te verkondigen en om Jezus de eer te geven die Hem toekomt. Besteed jou punten/munten goed! Laat Jezus jou leven leiden, dan zal jij alleen maar zegen krijgen van onze liefde volle Vader in de Hemel! Amen

Advertenties