Soms is het lastig om iets te schrijven, ik weet niet wie het lezen en wat als ze het persoonlijk oppakken? Nu met de wereld alle ellende gaande, kan ik dan wel over liefde, vreugde en blijdschap schrijven? Wat wil ik overbrengen aan mensen? Wat is mijn doel? Nou gelukkig zijn dit vragen die ik gelukkig niet hoeft te beantwoorden. Ik hoef hier niet mee bezig te zijn. Ik mag vertrouwen op God dat Hij mij hierin beschermd en mij de woorden geeft om te delen.

Alles op het juiste moment. God komt nooit te laat en heeft alles al doordacht. God voorziet alles en wij mogen ervan uit gaan dat Hij ons beschermd. Wat ik eerder al aangaf, God ziet mij als zijn geliefde kind! Leuk gezegde; wie is er tegen mij, als God voor mij is!?

Want het gaat niet om mij, lieve mensen! Het gaat ook niet om jou. Al het leven in het verleden en het heden is van God. Alles behoort Hem toe, omdat Hij alles gemaakt heeft.

Vroeger was ik zo druk bezig om een goede christen te zijn, zelfs als klein meisje. Nu weet ik sinds een paar jaar dat ik geliefd ben. Niet om wie ik ben, niet om wat ik heb gedaan, maar om wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan. Hij is aan het kruis gegaan en heeft op deze manier mij vrijgekocht voor de eeuwigheid.

Lieve mensen het gaat om Jezus alleen. Het gaat niet meer om mij, ik mag genieten van het leven en Jezus volgen. Ik mag van Zijn liefde vertellen, maar uiteindelijk is God het die de openbaring geeft aan mensen. Vroeger wilde ik zo graag mijn oude klasgenoten over God vertellen. Maar ze begrepen het niet en lachte mij uit. Hoe hard ik ook mijn best deed, de boodschap van liefde kwam niet over. Ik snapte er niks van!

Nu weet ik dat God ermee aan het werk gaat. Hij zal die openbaring geven, aan iedereen op aarde. Jezus komt pas terug als iedereen, IEDEREEN van Zijn naam heeft gehoord. De keuze blijft natuurlijk aan de mensen of ze gehoor geven aan Zijn stem. Maar wat een last viel van mij af. Ik hoef niet op station te schreeuwen om mensen te bekeren. Ik hoef niet te verwachten dat mensen door mij blogs tot geloof komen. In de kerk, op het werk, in de wijk en bij vrienden of familie wij hoeven niet als maar ons best te doen om iemand te bekeren. Leg het bij God neer en luister naar Zijn stem.

Nu vertel ik wat God in mij naar boven haalt. Soms vraag ik af, klopt dit wel, maar mijn ervaring is dat het vaak zelfs beter is dan ik zelf dacht. Wij weten en voorzien niet wat God wilt bereiken bij mensen. Hoe God wilt spreken bij mensen. Ik weet dat God Zijn aandacht opeist op een gegeven moment bij iedereen! Ik ben slechts een boodschapper die het woord verkondig van God. Ik kan slechts de liefde geven die God door mij heen geeft. Ik kan slechts dat gene geven dat wat ik gekregen heb van God.

Het gaat niet om mij, het gaat om Jezus! Ik mag rusten in Zijn liefde, Zijn woorden en Zijn waarheid. Veel mensen zijn verblind omdat ze met zichzelf bezig zijn. Wie ben ik? Wat moet ik doen? Enz. Maar uiteindelijk gaat het om Jezus liefde voor ons. In de blog 4 belangrijkste vragen van het leven, komt ook naar voren dat het om Jezus gaat. Wij zijn gemaakt om God lief te hebben. Hij is onze maker en wij zijn slecht een zandkorrel in Zijn ogen. Laat Hem het werk doen, laat God de mensen vertellen wie Hij werkelijk is. Want ik geloof dat een ieder die dit leest, God aanraakt en jou niet meer los laat!! Wat ga jij nu doen? Geef je gehoor aan Zijn stem of blijf je in jou eigen zelfgerichtheid zitten?

Voor christenen onder elkaar, wees verheugd in Hem, ondanks alle ellende op de wereld. Wij weten wat er komen  gaat, toch? Zo niet, lees mijn blog Hoop en weet wat er komen gaat. Weet wat er met jou gaat gebeuren lieve mensen. Wij hoeven niet bang te zijn! Wij mogen Gods liefde laten zien, door wat Jezus aan het kruis gedaan heeft voor ons. Maar laat Jezus het werk doen, laat Hem Zijn liefde openbaren aan mensen. Dat kan door ons heen, als wij Jezus de gelegenheid geven om ons te gebruiken! Maar ga niet op eigen kracht mensen bekeren, maar geef Jezus de ruimte.

Nu met deze blog, wordt mij steeds bewuster van het feit dat er nog heel veel mensen niet weten wat het geloof nu echt is. Verkeerd beeld hebben van de Kerk. Denken dat alle ellende door het geloof komt of dat God dit doet. Lieve mensen er is zoveel meer op aarde wat wij niet kunnen bevatten of begrijpen. Laat het los en vertrouw op Hem die jou gemaakt heeft. Vertrouw op Jezus dat Hij jou ophaalt voordat God terug komt met zijn oordeel. Geniet van het leven en weet dat Hij altijd over jou waakt! Amen

Advertenties