Zoals de meeste weten is dat ik gelovig ben opgegroeid. Wat mij opvalt en waar ik vandaag iets dieper op wil in gaan. Ben jij een kerkganger of een volgeling van Jezus Christus. Ik heb veel kerken gezien en verschillende kerken lid van geweest. Veel mensen gezien binnen de kerk gemeenschap, laat maar zeggen.

Als ik dan om mij heen kijk vraag ik mij vaak af, ben je hier al jaren lid omdat het je erin bent groot gebracht en is het een deel van je leven geworden? Is het naar de kerk gaan, net als iedere week boodschappen doen? Soms vraag ik mij echt af, wie ben jij nu werkelijk? Iemand die naar de kerk gaat of een kind van God? Want lieve mensen, al gaan wij braaf naar de kerk iedere zondag. Denk je dat dit ervoor zorgt dat je gered bent? Nee! Door iedere week naar de kerk te gaan, heb jij nog geen recht op een eeuwig leven.

Dus is het van belang om eens te onderzoeken waarom ga jij naar een kerk?

De kerk is niks anders dan samen komen met elkaar en God aanbidden. Het woord uit de bijbel aanhoren en samen genieten van een kop koffie. Maar klopt dit wel? Is de kerk daar ook echt voor bedoeld, spreekt de bijbel ook zo over een kerk?

In mijn blog over de Kerk kun je lezen dat wij alle christen samen de kerk zijn! Maar wat moet een kerk nu bieden en wat betekend het nu echt?  Jezus zegt dat het goed is om samen te komen en het avondmaal te vieren. Te herdenken wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Dit doen wij dan ook braaf één keer in de maand. Maar Jezus zegt eigenlijk IEDERE KEER als jullie samenkomen. Daarnaast is het een plek waar mensen die niet geloven, de eerste ontmoeting is met Jezus en God. Wij mogen deze mensen met open armen ontvangen en verwelkomen.

Maar als je mensen hebt die jaren naar de kerk gaan, voor zichzelf hoe kun je dan dat gene doen wat Jezus van ons vraagt? Hoe kun je dan open staan met armen weid open voor moordenaars en leugenaars? Wij gaan er dan heen voor ons zelf, omdat het een goed gevoel geeft. Het geeft misschien wel voldoening dat je iets goeds gedaan hebt.

Nou lieve mensen, zo werkt het niet. Door naar de kerk te gaan heeft niks te maken dat jij gered bent of een kind van God bent. Ik vraag mij af of dit wel bij mensen bekend is? Dat mensen met alleen naar de kerk gaan een goede christen zijn of zichzelf wel zo mogen noemen. Want er zijn veel mensen die zichzelf wel christen noemen, maar bij Jezus onbekend zijn. Dus is het goed om eens te kijken naar jou leven met Jezus. Wie is Jezus voor jou en wat doe jij met jou relatie met Jezus? Groei je erin? Leer je steeds meer over Zijn woord? Kan Jezus jou nog troosten en beschermen? Kan Jezus nog in jou leven de leiding geven? Staat Jezus voorop?

Het gaat namelijk alleen maar om Jezus Christus!

Als wij steeds bezig zijn met God, vergeten wij de ware kracht en onze ware identiteit in Jezus Christus. Want ik geloof niet dat als jij zegt dat je een christen bent, getreurd in een kerk kunt zitten. Zelf ben ik nu in een gemeente waar veel gezongen word, zittend. Wat is dat naar en dan ben ik ook zo eigenwijs om zelf te staan. Want Jezus verdient het om geëerd te worden. Jezus verdient ons volledige overgave! Jezus verdient het om geprezen te worden. Maar van binnen is het soms wel lastig, want ik wil staan voor Jezus, maar mensen niet een verkeerd indruk geven van mij. Maar dan zeg ik vaak, het gaat om Jezus en niet om wat andere mensen ervan vinden.

Sommige denken misschien, dat kan niet, dat is niet eervol naar God. Nou lees eens hoe David God aanbad? Hij danste naakt door de straten! Hij wist wie hij werkelijk was! Hij schaamde zich nergens voor. Wauw! Dat is toch gaaf mensen. Daarnaast zegt Jezus dat Hij terug komt in de tijd wanneer de aanbidding net als bij David was. Hoe aanbad David God, met heel veel muziek, dans en geschreeuw. De opwekking die nu gaande is, dat is bijbels en heeft niks met onheilig te maken. Muziek brengt ons dichter bij Jezus. Brengt ons thuis bij Hem. In de hemel zijn ze niks anders aan het doen dan te bidden en zingen voor God. Zullen de engelen dit zittend en terughoudend doen? Nou dan wordt het een saaie eeuwig leven, zal ik je zeggen.

Maar Jezus heeft ons vrij gezet, van alle schaamte en van alle schuld. Waarvoor schamen wij ons dan nog voor? Waarom kunnen wij niet werkelijk in die vrijheid, net als David, leven en belijden dat Jezus onze redder is? Jezus verdient toch meer dan een stil gezang? Jezus verdient toch alle eer en glorie?

Want als jij dat niet zo ervaart of denkt, vraag jezelf dan wie jij bent. Ben jij een kerkganger die van orde, structuur en rust hou? Of ben jij een kind van mijn Vader die jij alle eer wilt geven in de kerk? Stel dat Jezus morgen komt en jij blijft achter, wel jaren naar de kerk gegaan. Maar nooit echt je hart aan Jezus heb toevertrouwd. Je kent Zijn woord, maar heb er niks meegedaan. Zo wil je toch niet eindigen? Ook jij wilt toch met Jezus mee en feest vieren in de Hemel. Samen met Jezus regeren over de wereld straks? Laten wij Jezus dan in de kerk Zijn eer geven. Laten wij open staan voor nieuwe mensen en breng ze thuis bij onze Vader.

Wij hebben soms niet het besef dat wij geroepen zijn om het goede nieuws te vertellen. Iedere week in de kerk, daarmee bereik je dat niet mee. Je hebt iedere dag Zijn liefde nodig, Zijn woord nodig. Daarom schrijf ik iedere dag in mijn blog. Omdat Jezus iedere dag wilt spreken tot ons. Niet één keer in de week! Maak het je leven nu het nog kan! Zet Jezus op nummer één in jou leven en ga staan in Zijn naam. Jij bent zoveel meer waard dan je denkt. Wij hebben de macht gekregen om mensen te redden.

Wij hebben de macht gekregen om mensen over de liefde van Jezus te vertellen. Wij kunnen ervoor zorgen dat ze gered worden. Naar de kerk gaan is niks meer dan samen te komen om Jezus eer te bewijzen en om nieuwe mensen te ontvangen. Ga niet naar de kerk omdat het moet of omdat je het nu eenmaal jaren lang aan gewend bent geraakt om naar de kerk te gaan. Laat je geloof iedere dag zichtbaar zijn in jou leven. Ga niet voor jezelf naar de kerk, maar voor Jezus! Breng mensen thuis en als jij nog nooit je hart aan Jezus hebt gegeven bid dan met mij mee:

Lieve Jezus Christus,

Jaren ga ik naar een kerk. Ik hoor Uw woord aan en luister wel, maar het komt niet verder in mijn hart. Het heeft geen wortels gepland in mijn hart. Mijn hart is nog steeds leeg. Jezus ik wil op dit moment mijn hart openstellen voor U. Vul mijn hart met Uw liefde en genade. Hoe goed ik ook alles wil doen, ik weet nu dat ik het nooit zelf kan doen. Jezus U bent mijn redder! Omdat U voor mij aan het kruis bent gegaan, heeft Uw bloed mij schoongewassen van alle zonden. Ik wil U daarvoor danken. Dank U wel Jezus dat ik God nu als mijn Papa mag noemen. Dat U alles heeft hersteld en dat ik samen met U in de eeuwigheid mag leven. Breng mij weer thuis Jezus, breng mij weer thuis bij onze Vader. Amen

Advertenties