Ik weet nog als kind dat ik van een christelijke school naar een openbare school ging toen ik 8 jaar was ongeveer. Ik merkte gelijk op dat kinderen daar niets wisten van een Jezus. De sfeer was totaal anders en gebaseerd op elkaar pijn doen en pesten. Later besefte ik dat die kinderen allemaal aandacht te kort kwamen thuis en weinig liefde ontvingen van hun ouders of niet begrepen voelde thuis enz. Het kwam erop neer dat iedereen een gemis had. Hierdoor zoeken kinderen vaak aandacht op de verkeerde manier. In dat opzicht is aandacht zowel negatief als positief voor een kind hetzelfde.

Maar al snel merkte ik dat ik een buitenbeentje was, want ik was een christen. Dat vond ik zo raar, ik ben toch ook maar een mens die geboren wordt net als alle andere mensen?! Ik moest ook gewoon naar de wc enz. Kinderen kregen een beeld van mij en als ik dan buiten het boekje ging van de wet van Mozes werd dat meteen opgemerkt. Dit is denk ik ook één van de reden dat ik later allerlei verkeerde dingen ging doen om maar erbij te horen. Maar als ik nu kijk is het eigenlijk nog steeds hetzelfde. Mensen verwachten iets van mij omdat ik christen ben en je bent eigenlijk beetje uit de groep gezet omdat je anders bent.

Zo is dat met alles eigenlijk al ben je gescheiden, homo, moslim, getint, christen, jood enz. Wij mensen maken steeds groepjes van elkaar. Je hoort daar wel of niet bij. Bij elk groepje zijn er regels waar je dan aan moet houden. Maar wat zegt de bijbel en wat leert Jezus ons?

Want in Jezus ogen zijn er drie groepen; 1. Joden 2. christenen en 3. heidenen (niet christenen). Wij mensen hebben onder deze drie groepen ook nog onderscheid gemaakt. Jij hoort er wel of niet bij. Maar dit klopt niet! Joden zijn apart gezet door God, lees blog Joden als je daar meer over wilt weten.

Maar christenen onder elkaar noemt God zijn gemeente, zijn kerk. De taak van christenen is schijnen van Zijn liefde en omzien naar de heidenen. Wij hoeven onderling geen onderscheid te maken. Wij hoeven geen mening te geven over anderen. Deze maatschappij is daar al op het terug komen merk ik. Want het is niet goed om als maar je eigen mening klaar te hebben. Wij mogen weer meer respect voor elkaar hebben en vaker wijs onze mond te leren houden.

Wel leuk want op mijn werk tijdens een gesprek met mijn collage, kwam toch te sprake dat ik meer moet luisteren naar mijn klanten. Het is een hele uitdaging voor mij, maar zeker wel haalbaar is. Maar zo is het om mij heen ook, luisteren naar wat een persoon echt aangeeft. Wat heeft het nodig of waar verlangt het naar? Kan ik iets betekenen voor die persoon? Jezus leefde ook zo op aarde en hielp mensen, maar Hij luisterde eerst naar de mensen. Soms vroeg Jezus nog een paar vragen en daarna kwam er hulp, genezing of gehoor. Als ik een volgeling van Jezus wil zijn, betekend dat luisteren, doorvragen en actief reageren. Geen mening, geen gemaar of oplossingen. Maar de oplossing en troost bieden.

Ik weet niet of jullie er al bij stil hebben gestaan. Maar het is nu begin september weer en dat betekend de donkere dagen komen er weer aan. De tijd dat mensen die alleen voelen, iemand zijn verloren enz. het zwaar krijgen. Het moet voor iedereen een periode zijn van gezelligheid, samen binnen met een kaarsje aan. Maar er zijn zoveel mensen eenzaam en alleen. Vaak wil ik van alles, maar eerlijk gezegd weet ik soms niet waar ik moet beginnen. Is er een grote organisatie voor nodig? Nee! In mijn vorige blog Jezus plan voor ons leven, beschreef ik ook laat Jezus de mensen naar jou en mij toesturen. Als ik hierin ga staan en mijn oren spits naar wat de ander zegt en in actie kom, dan gaat er wat veranderen in de wereld. Zeker als er meer mensen dit gaan doen! Want dan heeft Jezus de leiding en kan Hij zijn werk van onze Vader voorzetten. Want Jezus komt pas terug als een ieder gehoord heeft van Zijn liefde en Hij wilt dat NIEMAND en dan ook NIEMAND verloren gaat!

Ik ga ervoor, doe jij met mij mee?? Laten wij omzien naar heidenen om ons heen. Luister naar elkaar en bemoedig elkaar. Maar wij christenen onder elkaar mogen elkaar bemoedigen over de komst van Jezus. Er komt een nieuwe tijd aan, een betere tijd. Het leven is soms hard en niet te begrijpen. Maar onze problemen zijn in het niets vergeleken met Gods plan. Wij mogen balen en huilen, graag zelfs zegt Paulus. Want dan is ons geloof nog sterker dan voorheen. Want in onze zwakke momenten, dan kan God weer wat voor jou betekenen. Dan kan Hij Zijn grootheid en macht laten zien.

Veel mensen merken ook dat in donkere periodes vaak wonderen gebeuren en dingen waar ze niet over droomde gebeuren. Afgevraagd hoe dat komt? Het is God die deze situatie gebruikt om Zijn liefde te laten zien voor jou! God is de oorzaak niet van de nare dingen die gebeuren, God is geen Vader die straft!! Maar alle nare dingen gebruikt Hij om Zijn grootheid, macht en heerlijkheid te laten zien.

God zal jou NOOIT en dan ook NOOIT pijn doen. Hij wilt jou geen lesje leren om sterker te worden. Daar geloof ik echt niet in! Waarom omdat God een God van liefde is. Mensen maken ruzie om het geloof, God niet! Mensen maken het elkaar lastig, God niet! Als wij dat begrijpen en weten als er dingen op ons pad komen die niet leuk zijn. Dank God opdat moment! Dank voor de geweldige zegen die jij gaat ontvangen. Prijs Hem want er komen goede tijden voor jou aan! Want God gebruikt dit voor het goede!

Nu denk ik gelijk aan een voorbeeld; en als mijn kind dood gaat, mijn man heeft een ander, ik ben ontslagen enz. Dingen waar je niet snel een gat in de lucht gaat springen. Maar als je echt begrijpt dat het leven meer is dan dit leven op aarde. Als je echt weet wie jij werkelijk bent in Hem en als jij echt weet wie God is. Dan is dood iets wat niet in jou woordenboek voorkomt. Want dood is al overwonnen! Ik zeg ook vaak tegen mijn kinderen als jullie dood gaan of als ik dood ga, het houd niet op! Wij gaan elkaar missen, maar een eeuwig leven in de hemel is niks vergeleken met hier op aarde!

God zal jou door deze zeer moeilijke tijden helpen en zelfs dragen, jij zult kracht ontvangen die jou door deze periodes heen lijden. Wees verdrietig, ben boos op de wereld. Paulus geeft zelfs aan dat wij deze dingen mogen haten. Haat dit leven, maar weet dat er een mooie wereld komen gaat. Waar iedereen jong en gezond is. Wij zullen dansen en zingen, genieten van een heerlijk avondmaal en samen zijn in de eeuwigheid.

Maar laten wij christenen onder elkaar niet lastig maken om te klagen en iemand naar beneden te drukken of mensen te haten enz. Dat is niet wat Jezus ons leert. Wij mogen met elkaar huilen en treuren, maar in de verwachting van een mooie tijd die gaat komen.

Zo voel ik Gods liefde nu die mij deze woorden geeft om te vertellen dat Hij voor jullie zorgt, lieve lezers. Hij is een God die voor jou zorgt en vergeet niet, God ziet alleen het goede bij jou en helpt jou in alles wat jou overkomt. Hij straft jou niet, en als God zal straffen is dat met liefde! Dus als iemand iets liefdevol jou iets zegt of corrigeert. Denk dan dat God ons wilt helpen met liefde, ook in woorden. Luister naar elkaar en bemoedig elkaar.

Geef deze winter mensen dat gene wat ze nodig hebben, laten wij samen ervoor zorgen voor een opwekking in Nederland en over heel de wereld. Spreek mensen aan, want eenzaamheid is een gemist op de hele wereld.

Om af te sluiten, wist je dat lichamelijk contact soms bij enquêtes op nummer één komt! Dat wil zeggen dat mensen verlangen om elkaar even aan te raken. Niet op een seksueel gebied, maar een hand schudden of een knuffel. Ik snap niet waarom kerken het hand schudden bij de deur niet meer doen. Wij hebben geen besef hoeveel een hand schudden betekend voor mensen. Het is vriendelijk en verwarmend. Ik bid dat kerken dit weer gaan inzien, dat het een gemis is op aarde en dat wij kerken dit weer kunnen toepassen. Toepassen om dit gemis te vullen om die liefde te geven, die Jezus hun wilt geven.

Even een vraag; knuffel jij jou vrienden wel eens? Nee, probeer dat eens. Je zult zien, dat jou relatie ook gaat veranderen. Want aanraking gaat gebaard met liefde. Jezus deed wonderen door geloof van mensen door te spreken en aanraking! Wees lief voorelkaar want deze wereld heeft echt nodig om geliefd te zijn in woorden, daden en aanraking! Amen

Advertenties