De gemeente van Christus is vaak een mysterie. Want wie zijn nou de gemeente van Christus? Nou dat is de kerk! In mijn andere blog Jezus Christus of een God kun je lezen waarom Jezus zo belangrijk is in de kerk.

Jezus kwam op deze wereld als een Jood om het volk van God te redden, de Joden. Maar de Joden hebben Jezus niet geaccepteerd en toen pas ontstond de kerk. Jezus als koning en de gemeente Zijn kinderen, zij vormen één lichaam! Met één leider en één doel! Dit is altijd een droom van God geweest, Zijn verlangen om een volk te hebben die de grootheid en heerlijkheid van God zullen uitstralen. Ik kan dat niet in mijzelf, maar door mijn geloof in Jezus heb ik kracht, heerlijkheid, macht en passie gekregen om Gods werkt te doen.

Nu is mij laatst gevraagd hoe ik denk over hoe een kerk, de gemeente van God eruit moet komen te zien. Ik wil jullie graag mijn idee over een gemeente delen, over de dingen wat ik gezien heb in kerken en gelezen heb in de Bijbel. Preken die ik beluister van verschillende voorgangers en wat mij opvalt van een kerk die groeit en een kerk die niet groeit. Mensen in de gemeente die liefde uitstralen en hoe kan het dat een kerk soms dood aanvoelt. Je mag altijd hierop reageren, zowel positief als negatief en zeker ook anoniem! Want wij zijn SAMEN kerk en wij moeten allemaal leren om te groeien en volwassen te worden.

De gemeente van Christus is één lichaam, schrijft de bijbel. Dus alle christenen zijn op een of ander manier verbonden met elkaar. Een gezin, een familie, een lichaam! Maar hoe moet zoveel verschillende mensen functioneren met elkaar?

Ik kan je vertellen wat ik allemaal gezien heb in kerken wat niet goed gaat enz. Maar ik wil juist benadrukken wat WEL goed gaat! Wat juist wel werkt en zegen voortbrengt. Het is aan jou om te kijken of jou gemeente daarin kan groeien of niet. Maar allereerst de perfecte kerkdienst komt straks in de hemel, hier op aarde is alles een voorproef van wat komen gaat!

Jezus als leider: Als een kerk wilt groeien en zegen wilt ontvangen van onze Vader. Zullen wij als kerk Jezus Christus centraal moeten zetten. De gehele kerkdienst zal tot eer en glorie aan Jezus toegewijd moeten zijn. God is onze vader, maar Jezus is onze redder en verlosser. God spreekt uit de hemel en zegt: ‘dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem’.
Als de kerk spreekt over God en Zijn grootheid, mis je de grote zegen en voorspoed die Jezus wilt geven! Want niets gaat om Jezus heen, alles wordt DOOR Hem gegeven. Jezus is het die voor voorspoed en genezing zorgt. Door Zijn naam gebeuren wonderen. Daarom zeg ik ook vaak tegen mensen dat het avondmaal, zo belangrijk is! Het gaat om Jezus en wij belijden opdat moment dat Jezus Christus onze redder is. God spreekt door de bijbel heen over Jezus zijn Zoon. De kerk zal Jezus centraal moeten zetten en God als daarnaast, maar helaas gebeurd het vaak andersom en zetten wij Jezus naast de stoel van God. Maar lieve mensen, wij komen bij God door Jezus genade, door Zijn offer aan het kruis. Voor ons telt dat Jezus voorop staat en daarna God!

Zodra de kerk is opgenomen, het moment dat Jezus voor de eerste keer terug komt op aarde. Dan zal God weer centraal staan! Maar nu staat Jezus centraal en moeten wij Jezus prijzen en aanbidden, Hij is het die ons heeft gered en voor zegen en genezing zorgt.

Niemand komt tot de Vader dan door mij! Zegt Jezus Christus.

Onderlinge contact: De kerk vormt ons samen door ons geloof. Wij zijn allemaal verschillend en dragen  allemaal een rugzak met ons mee. Mijn man zegt vaak zo mooi, er zijn allemaal verschillende type mensen op aarde. Want vaak kom je tegen dezelfde soort mensen aan te lopen, die je al kent.

Gods droom is dat wij leren om lief te hebben. Leren om te groeien in ons geloof en elkaar bemoedigen en versterken. Straks staat ons een taak te wachten in de hemel, dat wij gaan regeren op aarde voor 1000 jaar. Nu is de kerk daar een voorproef van. Want alles wat wij mee maken in de kerk, dat moet ons opbouwen en ons geloof sterker maken.

Maar hoe doe je dat? Door te roddelen, elkaar op een voetstuk te zetten, oordelen, buitensluiten enz. NEE! Alles met de Liefde van Jezus Christus. Als wij onszelf aan de kant zetten, zowel in het kerkgebouw als daarbuiten, dan kunnen wij mensen echt lief hebben. Ondanks hoe ze eruit zien, wat ze zeggen enz. Want Jezus liefde is zo groot, dat wij dat nooit zullen begrijpen. Die liefde van Jezus, daar zit beweging in en voorspoed. Want als vanuit de kansel over Jezus liefde wordt gesproken, gaat het in de mensen harten zitten. Zodra het in de harten van mensen komt, komt het naar buiten. Wanneer dat gebeurd, zullen mensen binnen stromen om die liefde ook te ontvangen.

Het is eigenlijk zo simpel! Zet Jezus vooraan in ALLES! In gebed, in aanbidding, in een preek en activiteiten. Kijk naar mensen welk talent hun gekregen hebben van Jezus. Zet die talent in, in jou gemeente. Ga niet kijken of wachten wanneer er plek is. Gebruik Jezus talent door die persoon heen. Kijk niet na een maatstaaf of iemand ergens aan voldoet. Laat Jezus de leiding nemen en zet mensen in met hun talent!

Bediening in de kerk: Er worden veel mensen aangesteld tot oudste, leiders, kinderwerkers enz. dat waar iets opgevuld moet worden. Maar klopt dit wel? Ik denk dat het goed is om als kerkganger te kunnen geven en te ontvangen binnen de gemeente. Het is goed om iets te geven wat Jezus in jou heeft gepland het zei een talent met kinderen, makkelijk in sociale contacten en sprekers bijv. Deze mensen hebben een gaven gekregen om in dienst en heerlijkheid te zijn van God.

Kerkgangers moeten beseffen dat iedereen opnieuw geboren moet worden. Iedereen begint weer van vooraf aan. Dus als jij 40 jaar bent en laat dopen of iemand van 17 jaar, dan begint jullie reis samen opdat moment. Leeftijd staat voor ervaring, maar niet voor geestelijk volwassenheid. Want iemand die 60 jaar is, kan misschien op hetzelfde niveau staan als iemand die 30 jaar is. Onze tijd met Jezus en onze bediening met Hem, dat verteld ons hoe volwassen wij zijn geworden in ons geloof. De vruchten die wij dragen en de rust en liefde die wij geven aan mensen.

Vaak hebben wij mensen een beeld bij een leider, maar iemand is pas een leider als het volwassen is geworden in het geloof! Een leider heeft geleerd om met Jezus te wandelen en geleerd om het evangelie te verkondigen. Mensen moeten de mogelijkheid hebben in de kerk om eerst volwassen te worden in geloof.

Bediening in gaan, kan op verschillende manieren. Als kerken mensen inzetten die nog niet volwassen zijn in hun geloof, dan zal het geen vrucht dragen of stand houden. Dan kom je bij het verhaal; een wijs man bouwde zijn huis op een rots!

De kerk moet een plek zijn om te groeien en volwassen te worden in geloof. Een plek waar je fouten mag maken, zodat het jou wijzer maakt. Een plek waar je thuis voelt, geen roddel en afgunst. Want zodra er roddel in de gemeente komt, dan moet je zien als deuren die open worden gezet voor de duivel. Er is ruimte gekomen om onrust te zaaien.

Heb jij geroddeld en voel je op dit moment schuldig over iets? Dan zeg ik tegen jou, pak je telefoon en bel die gene op! Zeg dat het je spijt en je zult zien, Jezus zal dit gebruiken om jou dubbel zo dwars te zegenen met Zijn heerlijkheid. Laat niets in het duister achter, breng alles aan het licht. Zorg dat in de kerk geen ruimte is voor de duivel, zorg dat er licht is van openheid, eerlijkheid en liefde! Heel veel liefde!

Mensen van buiten af: De kerk mag een plek zijn waar heidenen Jezus leren kennen. Dat zij mogen weten dat hun zonde vergeven zijn en dat zij ook deel mogen nemen aan de maaltijden. Maar dit doe je door als je Jezus Christus voorop zet! Hoe graag je dan ook kerk wilt zijn, of hoe hart jij ook je best doet. Jij zult als kerk dan nooit echt groeien en die zegen ontvangen van God. Luister naar Hem na een dienst, krijg jij het op jou hart om iemand aan te spreken. Doe dat! Je zult zien dat Jezus het gesprek voert en jij hebt geen idee, wat het bij de ander te weeg brengt. Jij kan dingen in gang zetten, door naar Jezus te luisteren en Hem te volgen.

Als iedereen deze verlangen heeft! Dan komt er een opwekking, dan zijn mensen bereid om door het vuur te gaan. Dan begrijpen wij waarom wij Jezus volgen en worden wij honger naar Zijn woord. Want naar de kerk gaan is geen bezigheid die je wekelijks doet. Jij bent de kerk! Jij bent het vuur en de stralende zoon van God. God wilt jou ALLES geven, Zijn woord leert ons dat wij zelfs MEER van God ontvangen en kunnen verrichten op aarde, dan dat Jezus heeft gedaan.

Kerk zijn, een volmaakte gemeente, een bloeiende gemeente, een liefdevolle gemeente, een gemeente waar genezing is enz. Dat is een plek waar gesproken wordt over Jezus Christus!! In veel kerken wordt Jezus als zijspoor gezet en vinden ze het gek dat sommige kerken zo hard groeien en hun niet. Vinden ze het gek dat er zoveel onrust is in de gemeente, roddel, jaloezie, afgunst, haat en eenzaamheid.

Als jij in z’n gemeente zit, zorg dat het wordt hersteld bij de bron van een gemeente. Bij de voorganger en leiders! Want hun houding, hun woorden, die richtlijnen bepalen waar de gemeente heen gaat. Wandelt hij of zij in genade van Jezus en zetten zij Jezus in elke beslissing voorop? Dan zal binnen een no-time deze gemeente uitblinken en stralen van de vruchten van de Heilige Geest.

De leiders van een gemeente moet bestaan uit volwassen christenen die ontzag voor Jezus Christus hebben en vrezen voor God. Zij moeten leiden vanuit de liefde van Jezus en Zijn grootheid spreken en verkondigen. Een voorbeeld zijn voor de mensen en kinderen! Want vergeet niet, kinderen kijken op naar hun voorganger en zullen zijn wijsheid willen volgen. Daarom is het belangrijk dat een voorganger, volwassen in het geloof is en weet staande te houden in alle hectiek. Die altijd kinderen kan ont armen en een luistert oor kan geven. Die een voorbeeld wilt zijn en geen vriend wilt zijn van kinderen en de jeugd. Want die relatie is niet bedoeld om vrienden te zijn, maar om te leren en te groeien in geloof. Kinderen luisteren misschien wel naar de kinderwerkers, maar die kijken naar de voorganger!

Heb elkaar lief,
Breng alles aan het licht,
Zorg voor volwassen (geestelijke) leiders in de gemeente,
Zie naar elkaar om met ontzag voor elkaar,
Heb medelijden met elkaar,
Steun elkaar,
Zorg dat Jezus centraal staat in de gemeente,
Zorg voor verschillende activiteiten binnen de gemeente,
Zorg dat er een plek is waar mensen terecht kunnen met hun vragen en problemen,
Laat mensen kiezen om iets wel of niet te doen,
Gebruik de talenten binnen jou gemeente,
Bid voor alles in de gemeente,
Sta vast in geloof in Gods woord,
Weet dat Jezus Christus terug komt en dat jij daar deel uitmaakt van iets groters,
Zorg dat iedereen geliefd en kostbaar voelt,
Help elkaar en luister naar elkaar,
Knuffel elkaar,
Want Jezus spreekt door verschillende mensen en op verschillende manier naar ons,

Met liefde!!  

Ben jij een kerkganger, wat kan jij doen om de vruchten en zegen van Jezus te ontvangen binnen jou gemeente? Bid en kijk naar Jezus, lees Zijn woord en al het andere zal jou gegeven worden in overvloed! Ben jij een voorganger, spreek en bid over de genade van Jezus en zorg dat Hij centraal staat in ALLES! Amen

Advertenties