Iemand vroeg mij; wie is God? Hij zei; dat is niks! Ik moest even drie keer nadenken wat hij daarmee bedoelde. Hij had wel gelijk. Want God is niks, God is goddelijk. Je ziet het niet, je hoort het niet, je kunt het niet aanraken enz. God bestaat uit niets.

Hoe kun je God dan omschrijven?

God kun je niet waarnemen. Wij hebben een handleiding gekregen ‘de Bijbel’ waar Hij zichzelf aan ons wilt openbaren en bekend maken. God is zo heilig en machtig dat Hij nooit naar de mens toe kan komen. Wij zijn te klein en te breekbaar om Zijn grootheid te bevatten. God heeft in het oude testament zichzelf wel willen laten zien en openbaren. Bij Mozes op de berg, maar ook daar benaderde God hem van een afstand.

Als je kijkt helemaal naar het begin met Adam en Eva vallen mij een paar dingen op. God zei eerst tegen Adam en Eva dat er een redding komt voor hun zonde. Pas daarna vertelde God wat nu de gevolgen waren van deze zonde. God bestrafte eerst de slang (duivel) en daarna voorzag God Adam en Eva van kleding.

Vaak lees je de Bijbel en kun je zo makkelijk over dingen heen lezen. Alles in de bijbel staat er met een doel, met een betekenis.

Uit het eerste stuk dat God zegt dat er redding komt, daaruit hoor je Gods verlangen! God wilt een relatie met ons. Hij wilt dat het oké is tussen ons. Hij wilt dat iedereen gered wordt voor de eeuwigheid. Toen Jezus Christus op de aarde kwam en stierf aan het kruis, toen is Jezus naar het dodenrijk gegaan! Daar heeft Jezus Christus iedereen de hand aangeboden gegeven om met Hem mee te gaan naar de Hemel. Ook Adam en Eva werden voor hun zonden bevrijd en leven nu met Jezus samen in de hemel.

Gods liefde is zo groot, dat kunnen wij niet beseffen. Ik geloof persoonlijk, dat zelfs als iemand dood gaat een ontmoeting krijgt met Jezus Christus. Hij zal een hand uitreiken en vele zullen gered worden. Het zal geen eeuwigheid duren dat je dood bent en dagen bedenk tijd hebt of dat je eerst van alles gaat vragen. Ik zie het al voor me, ga je dood komt Jezus voor je staan met Zijn liefde en goedheid. Jij wilt eerst een gesprek aangaan, nou Jezus door jou is er zoveel oorlogen op de wereld. Hoe komt dat? Hoe komt het dat ik jou nooit eerder gezien heb? enz.

Lieve mensen, het is geloof en vertrouwen. Zelfs opdat moment biedt Jezus jou een redding aan, je moet in een seconde misschien beslissen. Ik ga met deze Jezus mee of niet! Zo is die keuze nu ook, zelfs als je leeft. Volg je Hem ja of nee? Geen was lijst met vragen of antwoorden. Je geloofd ja of nee!

God heeft zichzelf bekend gemaakt door Jezus Christus heen. Jezus is uniek! Niemand heeft op aarde zo geleefd als Hij! Niemand kan de hart van Zijn Vader doorgronden als Hij. Jezus was en is God!

Hoe leg je zoiets uit aan iemand die nog nooit van een God gehoord heeft. Want laten wij eerlijk zijn, de maatschappij is zo ontwikkeld dat een geloof omgezet is naar respect en een binding met elkaar, want als je geloofd hoor je bij een groep mensen, als je geloofd dan moet je je goed gedragen of verwachten mensen dingen van je. De maatschappij heeft het beeld van een God en het geloof op het verkeerde been gebracht.

Wel zie ik om mij heen mensen de ware God en het ware evangelie zien ontdekken. Dat is gaaf! Jezus komt terug en is Zijn mensen thuis aan het halen!

Dus er is één God, die eigenlijk uit niks bestaat, dan is er Zijn zoon Jezus Christus die dan bestaat uit mens en God. Dan heb je ook nog eens dat Jezus naar de hemel terug gaat en dat de Heilige Geest in Zijn plaats op aarde komt. De Heilige Geest is God en Jezus!?

De drie eenheid: God – Jezus Christus – Heilige Geest

Als jij wel gelooft in de natuur en kijkt naar de aarde, water en lucht. Het zijn aspecten die los staan van elkaar, maar wel samen werken. Samen zorgen ze voor een gezond klimaat. Als jij dokter bent en kijkt naar het lichaam, die bestaat uit bloed, spieren, botten en nog veel meer. Alles staat los van elkaar, maar het is één geheel. Zo moet je de drie eenheid ook zien. Het staat los van elkaar. Het heeft elkaar nodig om te kunnen functioneren en samen één geheeld te vormen.

Wij christenen kunnen soms heel moeilijk doen over deze geestelijke wereld. Wij moeten beseffen het iets is wat wij hier op aarde NOOIT kunnen beseffen. Je gelooft het of niet! Je accepteert het en je leert om ermee te werken. Zo hebben wij als kind moeten leren lopen met ons lichaam. Als wij ons lichaam niet accepteren of er geloof in hebben dat het functioneert. Tja, dan heb je een heel lastig leven. Want om iedere morgen op te staan en maar hopen dat je benen het nog wel doen of je armen wel die kant op gaan als je wilt enz.

Zo is het ook met God. Je gelooft erin, je accepteert dat Hij er is en gelooft in Zijn zoon Jezus Christus. Dan is het de taak om te groeien. Leren om te wandelen met de Geest, bidden met God en Jezus de leiding te geven. Als wij maar steeds vragen blijven stellen of steeds niet 100% vertrouwen in God. Dan zal jij nooit leren lopen en zal jij je huis niet uit kunnen. Dan net als een baby, blijf je afhankelijk van andere mensen. Blijf je als een baby huilen als je valt. Blijf je als een baby die niet groeit en op eigen benen durft te staan.

Een baby is er om te groeien, sterk te worden. Het is bedoeld om een eigen persoonlijkheid te worden. Het heeft talenten mee gekregen om het te gebruiken. Het heeft een doel om zich voor te planten, zijn bloed en erfgenaam.

Zo ben jij ook bedoeld om te groeien in de geest!
Stop met vragen stellen, maar doe het en geloof!
Stop met na de eerste tegenslag (val) om te gaan huilen,
maar sta op en vertrouw in jezelf en God!
Stop met twijfelen en accepteer dat jij dit leven heb gekregen,
op die plek bent gezet om Zijn liefde daar te laten zien.
Stop met mopperen, maar wees dankbaar voor wat Hij gedaan heeft voor jou!

Wordt volwassen en ga de eerste stappen zetten, ga de eerste fiets tocht maken, ga je eerste woorden spreken enz. Vertrouw op God dat Hij er is, ook al zien wij Hem niet. Hij is er wel, geloof in Zijn woord en accepteer het. Dit is een keuze die je mag maken, iedereen op deze wereld! Ook al ben je dik, dun, blank, bruin, lelijk of mooi. Jij bent bijzonder!!

God houd van jou! Jezus heeft het mogelijk gemaakt om bij God te komen. Zelfs in de Hemel straks zullen wij God niet zien, wel begrijpen, maar wij kunnen niet met God aan de tafel een borrel drinken. God is heilig, het bevat geen tijd, geen ruimte, geen diepte enz. Het is iets goddelijks wat wij zullen moeten accepteren. Dat Hij God is, de enige God!

Er zijn zoveel verschillende kerken, het maakt allemaal deel uit één dezelfde kerk. Dus blijven wij broeders en zusters van elkaar. Er komt een tijd lieve mensen dat Jezus Christus terug komt en dat wij met Hem wel aan tafel een borrel drinken. Ik kan niet wachten! Wat gaaf om te weten dat er zoiets moois aan komt.

Het blijft een keuze en gelukkige een vrije keuze die wij mogen maken. Zelfs als je dood gaat, zal Jezus Zijn hand uitstrekken naar jou, omdat Hij van jou houdt! Om wie jij bent, met al jou fouten en mankementen. Denk niet dat jij er niet mag zijn omdat je iets heel ergs gedaan hebt. Als jij heb gemoord, gestolen, gelogen, misbruik heb gepleegd enz. Voor Jezus blijf jij kostbaar en mag ook jij Zijn offer aannemen.

Wil jij deze Jezus volgen en in Zijn huis treden, samen eten en drinken. Feest vieren en een nieuwe leven, leven op een nieuwe hemel en aarde met Jezus als Koning? Zeg dan dit gebed op: ‘Jezus Christus ik ken u niet, ik weet niet wie u bent. Ik wil u wel leren kennen. Ik wil u volgen Jezus. Ik neem uw offer aan dat u voor mij aan het kruis bent gegaan, zodat ik bij God mag komen zonder zonde. Alles wat ik ooit gedaan heb of ga doen, dat heeft u voor mij betaald. Dank u wel Jezus. Leer mij hoe ik mag groeien en volwassen mag worden. Geef mij de mensen om mij heen, die mij kunnen helpen. In Jezus naam, Amen’.

 

Advertenties