Zondag is een dag waarbij je naar de kerk gaat. Ik ervaar deze dag ook waarop even alles anders gaat dan gepland. Drukke week op werk, school enz gehad. Zaterdag is er altijd wel een uitstapje gepland of een feestje elders. Door de weeks wordt je geleefd en dan breekt de zondag aan. Een dag van rust en genieten. Een dag om naar de kerk te gaan en God te prijzen.

Bij mij begint het vaak al anders omdat er geen wekker gaat. Later wakker en moeilijk wakker worden. Ben je een keer tegen half 9 echt wakker en dan snel in orde maken om naar de kerk te gaan. Vaak gebeurd dat ook, maar vanmorgen waren mijn twee jongste kinderen erg hangerig en bleken een lichte verhoging koorts te hebben. Wat doe je dan?

Zelf vindt ik het wel lastig met kinderen hoor, je wilt graag naar de kerk. Maar als moeder heb je ook de taak om voor de kinderen te zorgen. Ik geloof dat Gods woord op zoveel verschillende manieren gehoord kan worden, dus kinderen op bed gedaan en Joseph Prince opgezet. Zijn boodschap was weer sterk en duidelijk, die wil ik dan ook graag met jullie delen deze zondag. Dan hopen dat ik volgende week weer naar de kerk kan gaan, want een kerk heb je nodig. Mensen om je heen heb je nodig en de samenkomst is zo kostbaar. Ik verlang ernaar om naar een kerk te gaan, alleen vandaag even iets anders.

Boodschap van een gevaarlijke en verkeerde evangelie!

Veel kerken en christenen beweren dat je eerst van je zonde moet wenden, je moet berouw tonen en daarna ontvang je Jezus liefde en Zijn redding. Als wij kijken wat zonde is, is dit alles wat niet uit geloof komt! Hoe kunnen wij dan ALLES van ons afzetten? Het is een dwaalleer, het is gebaseerd op werken. Wij mensen blijven zondigen en kunnen geen zonde vrij leven leiden.

Jezus zegt; Het is een cadeau! Dit cadeau zal jou veranderen, jij hoeft dat niet zelf te doen. Je wordt gered door jou geloof en doordat jij Jezus heb aangenomen wordt jij een beter mens. Jij ontvangt vergeving door het kruis! Jezus verandert jou!

Jezus spreekt over gedachten veranderen. Als wij geloven in Jezus dan zal Hij onze gedachten veranderen. Niet door verdriet of berouw te tonen van onze zonde. Het is een gevaarlijke leerweg om te denken dat wij door berouw of verdriet bij Jezus kunnen komen. Het doet mij zelfs pijn en verdriet dat mensen van Jezus hierdoor weg gehouden worden. Hoe kunnen mensen bij Jezus komen als ze krijgen te horen eerst van alles te moeten doen.

Joseph Prince zei zo mooi: ‘Je gaat toch niet eerst jezelf wassen, om daarna het bad in te gaan? Door het bad, wordt je schoon gewassen. Door de doop zal jou zonde schoongewassen worden.’

Dit doet mij denken over iets wat ik zelf heb meegemaakt. Toen ik 12 jaar was en mij wilde laten dopen voor de eerste keer, dat kon niet omdat ik nog te jong was. Op mijn 16de wilde ik mij opnieuw laten dopen, maar dat kon niet omdat ik seks had gehad. Later met mijn huidige man waren wij lid bij een gemeente en omdat wij seks voor het huwelijk hadden gehad, waren wij geen kinderen van God maar van de duivel werd ons gezegd. Toen mijn man en ik het huwelijk in wilde gaan, moesten wij eerst in de gemeente aan de kansel een belijdenis doen zodat het ons vergeven werd, omdat wij seks voor het huwelijk hadden gehad. Later binnen het huwelijk kregen wij van leiders te horen dat wij anders moesten gedragen enz.

Zo een hele waslijst door de jaren heen, wat mensen ons hebben aangepraat hoe wij moesten leven of moesten doen om vergeving te krijgen. Nou, al deze dingen kloppen niet!! Waar is de liefde van Jezus? Waar is het offer van Jezus aan het kruis? Waar is de genade? Waar staat in de bijbel dat wij berouw moeten tonen? Waar staat dat wij eerst iets moeten doen voordat Jezus ons toelaat?

Veel mensen kennen het verhaal wel over de verloren zoon, beschreven in Lucas 15. De zoon gaat met de erfenis van zijn vader uit huis en besteed het aan de hoeren, drank en vrienden. Zodra het geld op was, viel alles om hem heen weg. Hij belande bij de varkens en moest daar de varkens voeren en verzorgen. Toen kwam in zijn gedachte; bij mijn vader thuis hebben de dienstknechten in overvloed eten dan hij bij de varkens. Dus keerde hij om en ging richting huis.

Thuis aangekomen kreeg de zoon geen kans om berouw te tonen, geen kans om sorry te zeggen. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen en zei meteen, bereid een groot maaltijd voor want mijn zoon is weer thuis.

Ging deze zoon naar huis omdat het hem speet? Nou hij ging naar huis omdat hij honger had. Hij miste het eten. Maar zelfs dan, de vader was blij en verheugd omdat zijn verloren zoon weer thuis was.

Zo is mijn Vader in de hemel ook. Met wat voor reden wij ook naar Hem toe gaan, God wilt het niet horen. Er is al betaald voor al mijn zonde, door Zijn zoon Jezus. God is blij dat ik thuis kom en zal mij met open armen ontvangen.

In Mattheus 27 staat beschreven over Judas dat hij berouw kreeg. Wat bracht het hem voort? Een eeuwig leven? Jezus liefde? Nee! Judas kreeg berouw om wat hij had gedaan, bracht het geld terug en hing zichzelf daarna op. De duivel gebruikt ons, maar laat ons daarna keihard weer vallen. Judas ging niet naar Jezus terug, hij vond dat hij iets fout gedaan had en daar zelf verantwoordelijk voor was.

Lieve mensen, dat is arrogant! Dat is trots wat je met je meedraagt. Jij vind het niet nodig om naar Jezus toe te gaan en neem zelf de straf op je. Mensen zeggen dan, ik ga nog liever dood dan dat ik naar Jezus moet gaan. Waarom sterven en zo moeilijk doen, terwijl het niet hoeft? Er is meer.. 

Petrus in handelingen 11 verteld voor de eerste keer aan de heidenen het evangelie. In zijn preken schrijft hij nergens iets over berouw! Nog meer evangelisten in de bijbel zijn Marcus, Lucas en Johannes. Meest gedrukte en gepredikte evangelie is Johannes. Hij predikt niet één keer over bekering of berouw! Hij predikt over GELOOF!

Had hij het dan fout? Klopte zijn evangelie dan niet? Het is onmogelijk om een christenleven te leiden als jij het zelf moet doen, Jezus moet het doen! Als jij vandaag geloofd in Jezus, dan wordt jij dezelfde dag nog gered! Met het juiste geloof, ga je ook juist leven. Niet andersom.

Heb jij nog nooit jouw vertrouwen op Jezus gelegd? Weet dan vandaag, dat jij niks hoeft te doen. Stel jouw vertrouwen in Jezus. Zijn offer aan het kruis heeft ervoor gezorgd dat alle mensen die in Hem geloven voor eeuwig leven en gered zijn. Deze mensen mogen zichzelf kinderen van God noemen, omdat God door Jezus heen kijkt naar ons. De Heer nodigt jou vandaag uit, Hij wacht op jou! Wil jij op deze Jezus vertrouwen, wil jij deze God leren kennen? Bid dan mee: Hemelse vader, wat een geschenk! Dank u voor het kruis. Jezus bloed heeft mij schoon gewassen en al mijn zonde op zich genomen. Jezus is mijn redder. Dank u Vader dat al mijn zonde zijn vergeven. Die van mijn verre verleden en in de toekomst. Jezus heeft alles weggewassen door Zijn offer aan het kruis. Amen

Heb jij dit gebeden?! Dan ben jij vanaf nu gered en mag jij jezelf als kind van God noemen. Jou gedachten zullen worden vernieuwd. Jezus zal jou veranderen en jij zult iedere dag steeds meer van Jezus gaan begrijpen. Jouw leven zal vrucht gaan dragen en jij hebt nu recht op alle heerlijkheid en macht van God. Als er iets is, ga naar Jezus en Hij zal jou ALTIJD helpen. Wat er ook gebeurd weet dat jij nooit meer uit de handen van God gestolen kan worden. Jij bent gered voor altijd, niemand kan jou nog scheiden van Zijn liefde voor jou. Amen

 

Advertenties