Als wij denken aan het geloof of God en Jezus Christus, dan denken wij snel over een samenleving, een cultuur en waarde en normen van het geloof. Jezus heeft een nieuwe boodschap voor ons, lieve mensen! Gods oordeel voor ons is ‘NIET SCHULDIG’!

Ik probeer in deze blog mensen te vertellen over wat geloof inhoud en wie Jezus en God is. Als ik veel christenen om mij heen zie is er echt een nieuwe opwekking nodig! De kerken hebben nu de afgelopen jaren wel genoeg schade aan gebracht.

Ik merk dat ik soms boos wordt als christenen niet de echte waarheid vertellen of spreken en geloven. Ik ging naar Jezus en begreep het eerst niet. Later werd mij duidelijk dat Jezus nu echt wilt aangeven, nu is het klaar! Nu wil Ik dat Mijn ware evangelie wordt verspreid. Ik deel op dat moment de boosheid en verdriet met Jezus samen. Jezus is mij alles en het raakt mij ook als christenen niet de ware evangelie verspreiden.

Wat is dan het WARE evangelie?

Dat Jezus Christus voor AL jou zonde aan het kruis is gegaan en dat jij voor Gods troon ONSCHULDIG bent verklaard. Als jij dit offer, dit cadeau aanneemt.. stop dan met vergeving vragen, stop dan met twijfelen, stop dan met leren om een goed christen te worden! STOP ERMEE!

Wij zullen nooit een ”goed” christen worden en als wij ons daarop richten, dan verliezen wij Jezus uit het oog en worden wij gericht op eigen werken. Dan zijn wij bezig met de wet! Niet meer uit genade leven van God. Jezus zegt heel duidelijk, de wet brengt dood en genade een eeuwig leven.

Laatst zei iemand die de doop had aangevraagd eerst een doopcursus moest volgen zodat je kunt leren omgaan met de Heilige Geest. Ik was verbaasd! Hoe kun je daar nu een cursus voor volgen? De Heilige Geest werkt in je hart, dat kan niemand jou zeggen hoe je dat moet doen. De Heilige Geest zal zich openbaren aan jouzelf. Dit is een verbond van jouzelf samen met de Heilige Geest. Daar staan andere mensen totaal los van!

Dit is zo niet goed mensen! Kijk naar hoe Jezus op aarde liep, wat Hij deed op aarde. Als iemand zegt ik wil mij laten dopen, dan vraag je niet waarom! Dan moet hij geen belijdenis doen, dan hoef hij geen cursus te volgen. Deze persoon staat op het punt om zijn hart aan Jezus te geven. Hoe durf je dan om daarin tegen te gaan werken! Omdat hij eerst moet belijden en bewust moet zijn van zijn zonde? Of omdat deze persoon gescheiden of homo is, of zelfs een moord heeft gepleegd? Als jij dit terecht vindt, dan ben ik nu heel hard, want dan ken jij Jezus Christus niet echt!

Jezus is één en al liefde! Vooral voor deze mensen die in de put zitten. Mensen die worden weggecijferd door andere mensen omdat ze vinden dat zij beter zijn. Denk jij dat jij beter bent dan hun? Vindt jij dat jij wel recht hebt op de Hemel en het eeuwig leven en zij niet?

Jezus zegt in Zijn woord; De laatste zullen de eerste zijn en de eerste zullen de laatste zijn!

Wat betekend dat? Dat als jij jouzelf meer acht dan een ander, zal Jezus die ander duizendmaal meer zegenen zowel op aarde als in de Hemel, dan jij. Dan ben jij iemand die niet in de echte genade van God leeft, maar volgens de wet leeft. Je zegt hierbij dat Jezus kruis dan niet genoeg is geweest. Het kruis en Zijn offer is een begin, want daarna komt nog een waslijst met regels en wetten. STOP ERMEE!! Breng mensen bij Jezus zoals Jezus dit wilt en bedoeld heeft.

Stop met zelf twijfelen en denken dat je steeds sorry moet zeggen voor elke keer als je de fout ingaat. Om heel eerlijk te zijn, God interesseert dat geen eens. Als jij Ja heb gezegd tegen Jezus, dan ben jij voor eens en altijd gered en gezegend. Voor jou is voorspoed en een eeuwig leven weg gelegd. Er komt geen oordeel meer.. Waar zal God jou dan nog op moeten oordelen? Jezus heeft dat oordeel al op zich genomen.

Jezus spreekt in de wereld, ik zie het om mij heen. Jezus wilt dat er een opwekking komt omdat Hij zoveel van de mensen houd. Hij wilt dat ook hun gered zijn en deel gaan nemen aan het eeuwige leven. Jezus komt terug en dat kan vandaag, morgen of binnen een paar jaar gebeuren. Wat wij welweten, Hij komt terug!! Ga jij Zijn offer voor de mensen in de weg lopen met jouw wetten en regels en normen en waarde? Of sta jij op voor Jezus Christus en breng jij mensen thuis met het geweldige offer wat Hij gebracht heeft voor IEDEREEN van ons?

Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem!

Waar ik ook een boosheid over ervaar is dat christenen steeds praten over God alleen. Sommige christenen zijn van mening dat als je over God praat, dat je gelijk ook over Jezus en de Heilige Geest praat omdat het de drie-eenheid is. Dat klopt niet!!  Als jij daar ook zo over denkt, wil ik echt met heel mijn hart aangeven om daar eens goed over na te denken. Want hiermee door deze gedachte zeg je als het ware dat Jezus offer niet waar is! Dat Jezus eigenlijk God is en geen persoon. God spreekt door de hele bijbel heen over Jezus Christus zijn Zoon. God is God, Jezus Christus is Jezus Christus en de Heilige Geest is de Heilige Geest, een eenheid maar toch niet één en hetzelfde.

De kracht van Jezus naam van Zijn bloed dat heeft effect op ons leven. Dat brengt vruchten voort en vrijheid in ons zelf. God kijkt naar de wereld en ziet als het ware Zijn eigen zoons lopen. Niet een Priscilla die nu aan het typen is! Hij ziet Jezus die werk verricht om de heerlijkheid van God te vertellen. Ik stel niks meer voor, ik ben gestorven samen met Jezus op het moment dat ik gedoopt ben. God ziet de goede dingen en zegent dat, de slechte dingen ziet Hij nooit en te nimmer meer!! Hij ziet het niet en hoort het niet, waarom doen wij dan zo ons best om vrede steeds met God te zoeken.

STOP ERMEE!! Jij bent zoveel meer waard dan iedere dag een strijd te voeren. Ga staan in Zijn woord en de genade voor jou. Breng tijd met Jezus door en leer Hem echt kennen. Zijn liefde en genade voor mensen. Alleen dan kunnen wij Jezus liefde bekend maken.

Laat God heilig zijn en een Vader voor ons. Laat Jezus onze bron van redding en verlossing zijn. Richt je hart naar Jezus, spreek over Zijn genade. Ik heb het al eens eerder gezegd in mijn blog Jezus Christus of een God.

Als jij bid, spreekt, leest en stil staat bij God alleen, dan ben jij net als iemand die geen christen is, een heiden. Het kostbaarste bezit van God die accepteer jij niet en jij heb daar niet naar geluisterd. Kostbaarste bezit is Jezus Christus zijn Zoon. Het gaat om Jezus, de zoon van God!!!

Zodra Jezus ons heeft thuisgebracht, dan zal God weer heersen op aarde. Deze God is rechtvaardig en krachtig. Voor deze God mag je vrezen en dan val je uit de genade van Jezus Christus. Dan is de korting verlopen als het ware en zal jij de hoofdprijs moeten betalen voor een eeuwig leven. Nu is het eeuwig leven GRATIS af te halen!!

Laten wij onder elkaar, in de kerken, op je werk enz. ophouden over hoe wij moeten leven of wat een ander allemaal wel niet verkeerd doet. Jij en ik zijn net zo slecht als ieder ander mens. De mens heeft zonde een rang gegeven wat wel en niet kan. Voor God is fout-fout! Breng mensen thuis, stop met Jezus naast je neer te leggen als iemand die erbij hoort. NEE! Want het gaat nu alleen maar om Jezus Christus!! Over Jezus moet gesproken worden en Zijn offer voor alle mensen op aarde!! Amen

 

Advertenties