Mijn blogs schrijf ik in tijden dat ik aan het groeien ben. Ik wordt volwassen in geloof. Dit gaat gebaard met vallen en opstaan. Ik leef momenteel in een proces die je wellicht niet vaak hoort of leest. De meeste sprekers hebben deze processen al doorstaan en zijn volwassen geworden. Zodra ze volwassen zijn, gaan zij de bediening in en vertellen zij over hun ervaringen en wat God gedaan heeft in hun leven.

Ik loop nu dat pad, een pad met vallen en opstaan en om te leren om volwassen te worden in het geloof!

Ik denk dat daarom ook mijn blogs zo verschillend zijn van elkaar. Wel met dezelfde boodschap alleen met een andere emotie erachter. De ene keer ben ik boos, verdrietig, eenzaam, verdwaald of geliefd. Mijn leven is nog lang niet stabiel, het is wel gaaf dat ik de kracht ontvang om deze processen al te delen met andere mensen. Wellicht ben jij al volwassen in geloof of ben jij opzoek of ben jij net als mij begonnen met de eerste stapjes zetten in het geloof om een krachtige en standvastige persoon te worden.

Van de week kwam er een Jehova getuigen bij mij aan de deur. Ik kwam in gesprek en zo hebben wij ons geloof gedeeld met elkaar. Ik blijf het gek vinden dat er zoveel verschillende gelovigen zijn, zoveel meningen en gedachtes. Ik heb het goed en jij fout. Dit is beter en dat niet. Iedereen heeft vaak zijn of haar antwoord klaar. Ik hoop van harte dat ze geluisterd hebben naar wat ik zei; ‘Jullie zijn het enige geloof die langs de deuren gaan, vertel de mensen dat ze geliefd zijn om wie ze zijn! Kom niet met wetten en regels aan, dat schikt mensen af en Jezus boodschap bestaat uit LIEFDE voor elkaar. Vertel ze over deze liefde’.

Net las ik een stuk op een christelijke site dat je het geloof kwijt kunt raken als je niet zuiver blijft leven. Daar had ik met de Jehova’s ook over gesproken, aangezien hun er op aan dringen om zuiver te leven. Maar wat is zuiver leven? Kunnen wij dat überhaupt?

Het liet mij niet los en ben gaan zoeken in de bijbel. Zoals ik al vaker zeg, de bijbel is voor drie verschillende groepen geschreven, Christenen de Joden en de Heidenen. De Jehova’s getuigen kwamen met twee groepen aan, Christenen samen met de Joden en de Heidenen. Wellicht is dat één van de verschillen die wij onderscheiden. Ik kwam deze tekst tegen:

Romeinen 3: 8-31
Sommigen laten ons zeggen: Doe het kwade dan maar, opdat het goede daaruit voortkomt. Deze mensen verdienen het oordeel. Wil ik hiermee zeggen dat wij als Joden beter zijn dan de andere volken? Nee, absoluut niet. Ik heb al eerder gezegd dat alle mensen, Jood of niet-Jood, schuldig zijn. Ze worden allen beheerst door de zonde. 10 Het staat zo in de Boeken: “Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand.” 11 Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. 12 Alle mensen hebben zich van God afgekeerd; zij zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan! Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. 13 De mensen slaan walgelijke, gemene taal uit. Zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. 14 Hun mond is vol vloeken en hatelijkheden. 15 Zij staan meteen klaar om te doden; 16 waar zij geweest zijn, laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. 17 Zij weten niet hoe zij in vrede moeten leven. 18 Zij houden geen rekening met God. Van enig ontzag voor Hem is geen sprake.” 19 Het is duidelijk dat deze woorden in het bijzonder gelden voor de Joden, die Gods wet hebben. Zo wordt iedereen de mond gesnoerd en gaat niemand vrijuit. De hele wereld moet schuld bekennen voor God.

20 Ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men voor God niet vrijuit. Het enige wat de wet doet, is de mens bewust maken van zijn zonde. 21 Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. Daar is in de Boeken al op gewezen. 22 Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn. 23 Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. 24 Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen (zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend) omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd.

25 God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door Zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God heeft namelijk de zonden die eerder gepleegd waren, verdragen 26 om uiteindelijk (in deze tijd) te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Ook als blijkt dat Hij ieder mens, die door geloof bij Jezus hoort, in ere herstelt. 27 Waarop kunnen wij ons dan nog beroemen? Nergens op! Waarom niet? Omdat we niet met God in het reine kunnen komen door ons aan de wet te houden. 28 Wij komen met God in het reine door op Jezus te vertrouwen en niet door stipt de wet na te leven. 29 God is toch niet alleen de God van de Joden; Hij is immers ook de God van de andere volken? 30 Natuurlijk, er is maar één God. Hij spreekt Joden èn andere mensen vrij op voorwaarde dat zij in Jezus Christus geloven. 31 Betekent het dan dat wij door op Jezus Christus te vertrouwen, de wet opzijschuiven? Nee, integendeel. Dan doen wij juist wat de wet zegt.

Hierin wordt heel duidelijk beschreven dat wij volgens de wet nergens komen. Iedereen is schuldig en een zonderaar ook als je gemoord of gelogen heb. In Gods ogen is dat net zo erg en ben jij schuldig!

God heeft door Zijn zoon Jezus Christus aan het kruis als verzoeningsoffer ervoor gezorgd dat wij (ieder mens ongeacht wat jij gedaan heb of welk huidskleur jij hebt) vrij uit kunnen gaan. Als wij in Jezus Christus geloven, dan gaan wij vrijuit en worden wij vrij gesproken. Dingen die wij gedaan hebben is betaald door iemand anders, die ons lief heeft en zoveel ontzag voor ons heeft, Jezus Christus!

Waarom zijn de wetten er dan nog en waarom zijn christenen, gelovigen en kerken zoveel nog met de wetten bezig?

Dat kunnen twee verschillende manieren gebruikt worden. Ten eerste; deze gelovigen willen de 100% genade van God niet aannemen of begrijpen. Willen door eigen werken toch het gevoel hebben dat ze iets goeds doen. Waardoor ze voor God kunnen staan met een goed hart en wellicht trots op wat zij gedaan hebben. Ten tweede; door bewust te laten worden van jou zonde en de volledige genade die Jezus Christus jou wilt geven.

Als men spreekt over wetten, hoe je moet leven of hoe je vreugd kunt krijgen enz. Dan weet je dat het eigen werken is. Dit staat los van Gods genade! Dit is een levensstijl die juist van God afstaat dan dat het dichter bij God brengt. Als ik denk aan wat ik allemaal fout doe en wetend dat ik het niet goed doe. Wordt ik dan juist gelukkiger? Nee! Ik zal mij nog ellendiger voelen omdat ik God verdriet heb gedaan en omdat ik nooit aan Zijn maatstaaf kan voldoen. Ik zal de moed opgeven en weglopen van God. Waarom zoveel moeite doen, terwijl ik het nooit zal behalen. Ik wil genieten van mijn leven op aarde, dan is naar de kerk gaan, bijbel lezen verspilling van mijn tijd!

Als christenen de wetten gebruiken om te laten zien wat goed en fout is dan ontstaat er bewust wording. Dan weet je wat Gods hart wil dat wij doen. Dan weet je hoe God een leven voor ons op aarde bedoeld heeft. Liefdevol naar elkaar! Dan weet je dat je Jezus Christus nodig hebt om bij de Vader te komen. Om in reinheid bij God te komen. De wet is er om ons mensen bewust te laten worden wat Gods verlangens zijn geweest voor de harmonie op aarde.

God heeft de mensheid gemaakt, het enige wat hij vraagt is om een keuze, om Zijn zoon Jezus Christus lief te hebben en God te erkennen als maker. Door de bijbel heen wordt dit verteld. Als God wilt dat wij moeite moesten doen om in Zijn nabijheid te komen, dan had Hij nooit z’n wet gemaakt als hoe die nu is. God wist van te voren al dat niemand daar aan kon voldoen. Hoe zal dan de wet eruit hebben gezien?

  1. Heb elkaar lief, door voedsel en spullen af te staan.
  2. Belijd iedere dag je zonde aan de Here.
  3. Zorg dat je minimaal 20 keer per jaar naar een samenkomst gaat.
  4. Als je iets gestolen heb, breng het weer terug of vraag om vergeving.
  5. Heb je ouders lief, als zij ook lief voor jou zijn. enz..

Het zal een wet zijn waar wij aan kunnen voldoen. Waar wij mensen ons best voor kunnen doen en het is haalbaar! Gods verlangen is dat jij kiest om Hem lief te hebben, niet om iets te doen of een zuiver leven te lijden!

Wat betekend dan volwassen worden en een goed christen zijn? Zelf ben ik aan het groeien en ik leer iedere dag steeds weer opnieuw dingen. Als wij weten wie wij werkelijk zijn en ons vertrouwen op God stellen, dan zal God over ons heersen. De Heilige Geest zal over ons waken en beschermen. Het enige wat Jezus aangeeft aan de mede mensen is hou vast aan jou geloof, zorg dat je het geloof vasthoudt!

Het geloof vasthouden en koesteren in ons hart. Dat is onze enige taak!

In mijn volgende blog ga ik hierin verder.. Volwassen worden

Advertenties