Mijn reis als christen is op jonge leeftijd begonnen. Toch heb ik op verschillende keren gestaan op het punt om God los te laten. Waarom zoveel moeite doen, waarom steeds niet begrepen worden door andere mensen, waarom zoveel strijd steeds ervaren, waarom anders zijn dan de rest enz.

Mijn hart kon God niet los laten tot de dag van vandaag niet! Steeds als ik de moed verloor, kwam God in Zijn grootheid en heerlijkheid over mij heen. Hoe? Dat voelde ik in mijn diepste hart, die liefde, die toegeruste hand die naar mij uitstrekt steeds weer. Hoe koppig ik dan ook vaak ben, ook ik hen iemand nodig die mij lief heeft. Niet om wat ik doe of gedaan heb, maar om wie ik ben! Met al mijn fouten en mankementen.

God heeft mij laten zien door de jaren heen, dat ik verkeerd mijn pad als christen heb geleefd. In plaats van wetend wie ik ben, steeds opzoek naar wie ik moest zijn.

Mijn reis als christen is begonnen op het moment dat ik 12 jaar was op een christelijke kamp. Daar heb ik God voor het eerst echt gevoeld in al Zijn grootheid. Mijn hart is daar naar Zijn zoon Jezus Christus gegaan. Vanaf dat moment ben ik een compleet en rechtvaardige christen.

Mijn reis is begonnen als een compleet christen. Nu 18 jaar later besef ik steeds meer, dat mijn reis niet zo is gelopen. Ik voelde mij niet compleet. Ik maakte iedere dag nog fouten en bid tot God de vader om vergeving. Ik deed mijn best om het goede te doen. Ik moest steeds in de kerken bij de leiding komen om over dingen te praten die niet goed liepen. Zoveel moeite, zoveel strijd, waarom??? Waarvoor??? Om een beter christen te worden?

Toen ik las over hoe Jezus sprak na Zijn dood aan het kruis en dat naast elkaar neer leg, dan ontstaat er dit: Jezus roept aan het kruis, het is volbracht! Jezus zegt tegen zijn discipelen, vrede is zij met u! Dan vraagt Jezus aan Petrus, heb jij mij lief? Petrus zegt ‘ja’, Jezus zegt: ‘volg mij’.

Wat een liefde! Jezus weg is anders dan wat ik geleerd heb om mij heen van christenen. Hoe ik het vaak gezien heb is: Volg Jezus, doe wat Hij zegt en doe het goede. Dan ga jij Jezus lief hebben of doe je best om Hem lief te hebben. Er zal vrede over jou komen en je zult genezen worden. De vruchten van de Geest ontvangen. God zal dan jou rechtvaardig achten omdat jij Jezus heb gevolg, lief gehad en Zijn vruchten draagt.

God heeft mij laten zien dat dit niet klopt!! Al die jaren, niet als een compleet christen gelopen. Al die jaren met zoveel schuld gelopen. Al die jaren met zoveel onmacht gelopen. Al die jaren heeft de aanklager meer grip op mijn leven gehad en heb ik niet in de volmaaktheid van Jezus Christus werk gelopen.

Het verhaal van Daniel in de leeuwenkuil sluit daar zo mooi op aan. De koning heeft zoveel liefde voor Daniel dat andere mensen om de koning heen niet waardeerde. De koning gaf Daniel alles. Jaloezie nam de overhand en de mensen bedachten een plan. Bij de koning aan gekomen hebben ze de koning overtuigd van een nieuwe wet. Niemand in het land mag iemand anders aanbidden, dan alleen de koning. Als ze dat wel doen, is de straf dat ze in de leeuwenkuil worden geworpen. De koning stemde daarin mee.

Zo werd de nieuwe wet vast gelegd en de mensen wachten tot Daniel weer ging bidden. Daniel ging later op de knieën zoals iedere avond en bad tot zijn God. De mensen gingen naar de koning en zeiden dat Daniel in de leeuwenkuil geworpen moest worden.

De koning heeft al zijn best gedaan om dit niet toe te staan. Maar de koning is rechtvaardig en kan niet om de wet heen. Zijn hart ging uit naar Daniel, maar de wet zijn rechtvaardigheid moest Daniel in de leeuwenkuil werpen.

Zo die volgende dag werd Daniel in de leeuwenkuil geworpen. De koning zei nog tegen Daniel; ‘Jou God zal jou verlossen’. De koning kon niet slapen die nacht en de volgende morgen ging hij meteen naar de leeuwenkuil toe. Daniel antwoorden, mijn God heeft een engel gestuurd om de leeuwen de mond dicht te snoeren. Ik mankeer niks!

De koning haalde Daniel eruit en was enorm blij. De koning gaf het bevel om de mannen te halen die de aanklacht tegen Daniel hadden ingediend. Zij werden met hun vrouwen en kinderen in de leeuwenkuil gegooid. Nauwelijks waren zij in de kuil terechtgekomen of de leeuwen stortten zich op hen en verbrijzelden zelfs hun beenderen.

De koning kon niet om de wet heen en de wet kan niet worden verbroken. Zo is het met God ook! God is rechtvaardig en kan niet om de wet heen. Als je dit verhaal leest dan is Jezus net als Daniel voor ons de leeuwenkuil gegaan. De koning of te wel God heeft zoveel liefde voor ons dat Hij er alles aan wilt doen om ons te redden. God is rechtvaardig en kan niet om de zonde heen!

Ik en alle mensen op aarde hebben gezondigd. Iedereen verdient het om in de leeuwenkuil terecht te komen. Jezus Christus heeft die taak voor ons op zich genomen, zodat wij rechtvaardig zijn voor God. Zodat wij vrij uit gaan, van al onze zonde!

De aanklager is de duivel. Hij komt naar God toe en probeert God van te overtuigen dat wij iets fout gedaan hebben. God zegt; ‘Nee, de straf is al betaald. Hun zijn rechtvaardig verklaard voor ALTIJD’.

Zo ga ik vrij uit! Geen aanklager kan mij iets doen. Geen wet kan mij onderuit halen. Geen mens op aarde kan mij van deze genade beroven. God zegt tegen de duivel, ik kan Priscilla niet veroordelen omdat zij Mijn zoon Jezus Christus lief heeft.

Ik mag het juiste pad volgen. Eerst goed beseffen dat ik voor eens en altijd gered ben. Rechtvaardig ben verklaard door Jezus Christus. Dan zal God de vrede geven in mijn hart. Jezus vraagt vervolgens aan mij, hou jij van mij? Als ik ‘ja’ zeg, dan mag ik Hem volgen. Niet eerst doen, maar eerst geloven!!

Het is niet mijn taak om mensen aan te klagen, wij weten niet of het al gerechtvaardigd is in Gods ogen. Zo mag ik van af vandaag mijzelf niet meer aanklagen! Ik mag wandelen, net als jij in de compleetheid van Jezus Christus op het moment dat ik 12 jaar was en ‘ja’ zei tegen Jezus Christus.

God kan een leugen niet toestaan of bemoedigen. Zo kan de Heilige Geest ook niet toestaan om antwoord te geven aan ons als wij het verkeerde geloven of na leven.

Waarom is het dan zo stil de aanwezigheid van God als het goed gaat? Waarom is God zo sterk aanwezig als ik er doorheen zit? Omdat God alleen op de juiste manier en goede manier antwoord kan geven. Omdat ik opdat moment besef dat ik het niet alleen kan. Dat ik God nodig heb in mijn leven. Omdat ik mijn hart weer open zet voor God. Dan zal God ook antwoord geven!

Hij geeft geen antwoord omdat God dat niet wilt of omdat Hij ons straft! God is stil omdat het geen leugen kan accepteren! Hij kan een leugen niet goed praten, God is rechtvaardig! God kan niet om een leugen heen kijken. God is heilig en kan alleen bij ons komen als wij weten dat wij rechtvaardig zijn in Jezus Christus. Niet daar werken, niet door ons doen of laten. God is stil omdat God rechtvaardig is! God houd van ons en wilt dat wij weten dat wij rechtvaardig zijn door Zijn zoon Jezus Christus! Amen

Advertenties