Afgelopen zondag zat ik in de kerk en om heel eerlijk te zijn, met kromme tenen. Wat een preek en wat was hij zwaarmoedig. Wij hadden een gastspreker die zondag en mijn man en ik hadden na de dienst allebei het gevoel, ik voel mij gewoon schuldig. Bah! Wat een naar gevoel en zo iets waar ik persoonlijk niet tegen kan. Jezus Christus is aan het kruis gegaan zodat wij in liefde, rust, vol zegen en in alle blijdschap kunnen leven. Niet dat wij nog moeten ploeteren en zweten om een band met God op te bouwen of laat staan te behouden.

Wat doe je dan, zit je in de kerk. Je gaat niet opstaan en naar huis vertrekken. Dus heb ik mijn eigen bijbel gepakt en ben ik op onderzoek gegaan. Voordat ik van afgelopen zondag mijn ontdekking vertel over dagen in de bijbel wat daar achter schuilt voor betekenis of openbaring. Hoe je het ook went of keert, overal in de bijbel zit een verhaal en betekenis achter. Zo ook in dagen in de bijbel.

Waar ik eerst iets over wil vertellen is mijn notitie die ik de week ervoor (volgens mij) tijdens de preek heb gemaakt. Het ging over onze koers varen. Hier mijn notitie:

Waarom moeten wij zoeken en de weg steuren? Jezus heeft ons vrij gezet het enige wat wij mogen doen is rusten genieten en in de vrijheid leven. Wij moeten gaan zoeken alleen als Jezus nog niet onze redder is. Wanneer Jezus onze redder is mogen wij het goede nieuws vertellen.
Zoeken een koers varen is werken.

Zodra wij ons richten op werken hebben wij het idee dat wij kunnen falen. Is er dan nog sprake van de waarheid de echte genade van Jezus?  Jezus is onze advocaat en wij hoeven geen koers meer te varen. Het enige is leren en beseffen wie wij zijn en waar wij recht op hebben.
Als wij een andere koers op varen wilt dat niet zeggen dat wij terug moeten of dat wij verder weg staan van God en onze redding.

Jezus blijft bij ons waar wij ook heen gaan. Geen koers kan daar in tussen komen!! Het moment dat wij Jezus belijden als onze redder staat er niks meer tussen God en ons in, behalve alleen Jezus Christus!

Onze zorgen of onze onrust staat NIET tussen God en ons in! Als wij denken dat er wat tussen God en ons instaat dan missen wij de kracht die Jezus ons wilt geven. Waar wij recht op hebben! Als wij denken dat een koers varen ons zegen bepaald van God, dan zijn wij net als heiden die naar de wet toe keren.

Jezus en onze Vader heeft een ander plan voor ons. Wij zijn veel meer waard! Jezus zegt zelfs dat wij meer recht op de zegen van God hebben dan Hij zelf op aarde heeft gehad. Hoe kunnen wij die ontvangen? Door een koers te varen en door dingen die in de weg zouden staan tussen God en mij, proberen weg te krijgen? Nee! Dit kan alleen en wilt alleen Jezus Christus doen.

Wij mensen kunnen NOOIT 100 procent dat doen wat God van ons vraagt. Zonder Jezus Christus ontvangen wij niet de genade en zegen van God!

Later thuis besefte ik dat ik dit in de bijbel moest opzoeken. Waar staat in de bijbel dit goed en duidelijk beschreven?! Wat ik namelijk merk is dat christen teksten uit de bijbel halen die voor de joden zijn geschreven. Wij vergeten vaak voor wie die tekst bedoeld is. Ik kwam deze tekst tegen van Gelaten 5:4 HTB:

Genade

Duidelijk dan dit kan ik je niet geven! Ik kwam ook deze Bijbelteksten tegen:

Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking.
Jak. 5:16 HTB

Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet.
Fil. 4:6 HTB

Wat ik zo mooi vindt bij het zoeken in het nieuwe testament onder ‘zonden belijden’ geeft hij aan: ‘Geen resultaten gevonden’. Als ik zoek onder ‘zonden’ dan krijg ik zoveel Bijbelteksten en alles komt op hetzelfde neer: ‘Gelukkig is hij wiens misstap vergeven en zonden NIET MEER gezien worden’.

Met dat geschenk is het anders dan mat de zonde van Adam. Door die ene zonde zijn velen veroordeeld. Maar door dat ene geschenk van genade in Christus zijn vele vrijgesproken, hoewel zij het niet hadden verdiend.
Romeinen 5:16

Als wij bidden christenen mogen wij God danken en vragen wat wij nodig hebben. Bidden voor elkaar en andere mensen. Bidden voor vergeving is totaal zinloos en respectloos naar Jezus Christus en onze vader toe! Dit ene geschenk mogen wij dankbaar voor zijn! Mochten wij dan toch zondigen, aangezien wij dat blijven doen totdat Jezus terug komt. Dan mogen wij onze zonden aan elkaar belijden, waarom?! Zodat de duivel daar geen grip op kan krijgen. Breng alles steeds aan het licht en dan kan Jezus dat gene in alle overvloed en liefde dat geven wat wij nodig hebben, in overvloed!!

img_20161124_084108

Zo zat ik afgelopen zondag in de kerk en het ging over 2 Samuel 12:13-25 het verhaal van David en Bathseba. Wat nou de boodschap was, mijn man en ik begrepen het niet helemaal. Ik hoop dat andere er wel iets moois uit gehaald hebben. Ten slotte de Geest van God spreekt op allerlei manieren tot ons en voor iedereen anders!

Wat mij opviel in dit verhaal was dat het kind dodelijk ziek was en op de zevende dag stierf. David (de vader van het kind) huilde en vaste in de periode dag het kind leefde en op het moment dat het kind dood was. Stond hij op waste zich en kleed zich aan met nieuwe kleren, ging de tabernakel in en at en bad met God.

Als ik dit lees dan haal ik de liefde van mijn Vader eruit. Je kunt het op verschillende manieren lezen:

  1. Wij zijn de kinderen die dodelijk ziek zijn op aarde. Totdat het kind stierf stond David weer op. Het moment toen Jezus Christus stierf aan het kruis, toen stond God weer op. God staat weer op en trekt als het ware zijn mooiste kleren aan en bereid het grootste feest voor die gaat komen.
  2. Jezus Christus op aarde werd dodelijk ziek en stierf aan het kruis. Na Zijn dood (onze bekering) krijgen wij allemaal nieuwe kleren aan. Wanneer Jezus Christus terug komt ontvangen wij ons nieuw lichaam. Met dat lichaam zullen wij feestvieren in de tabernakel en samen met God bidden en eten in de Hemel.

Wauw! Wat gaaf is God. Overal zit een liefdesverhaal achter met een boodschap. Wat ik tegelijkertijd ook afvroeg is, wat betekend het feit dat David op de grond lag en de leiders zeiden dat hij moest opstaan. David weigerde en dat koste de dood van de baby.

Jezus Christus zegt door de bijbel heen dat wij moeten opstaan in geloof. Want de dood is overwonnen! Als wij dat niet doen, kost het ons dat onze dood. Mensen die nog op aarde leven na de eerste opname en mensen die in deze tijd niet Jezus Christus hebben aangenomen tot hun redder, die zullen het geloof met de dood moeten volbrengen.

Ik geloof dat ieder christus de dood nooit zal proeven! Het moment dat wij sterven, het moment dat ons lichaam de echte sterke onverdraagbare pijn krijgt, opdat moment verlost Jezus ons uit ons lijden. Dood is overwonnen, zelfs hier op aarde!

Als ik kijk naar het tweede kind van David is Salomo, de wijste man uit de geschiedenis. De eerste mens Adam was zwak en het tweede kind Jezus is sterk! Uit het eerste kind Adam komt dood en verderf voort, uit het tweede kind Jezus komt genezing, rijkdom en genade voort. Salomo is de rijkste man geweest op aarde. Salomo vertegenwoordig Jezus Christus. De invloed die Salomo had op aarde, laat zien hoeveel invloed Jezus Christus heeft op aarde!

Maar waarom zeven dagen? Dat bracht mij bij het zoeken naar dagen in de bijbel. Om mijn hele notie bespaard te houden, geef ik een samenvatting van wat ik ontdekt heb van de week:

Eerste dag: Feest / Samenkomst
Tweede dag: Geschenken
Derde dag: Lijden / Sterven
Vierde dag: Verzamelen
Vijfde dag: Onthulling van schuld en offers
Zesde dag: Verzamelen van voedsel en kracht
Zevende dag: Rustdag en God prijzen

Hoe heb ik dit eruit gehaald? Als je de Bijbelteksten leest met eerste dag erin, gaan de Bijbelteksten allemaal over een samenkomst en een feest. Zo heb ik het team eruit gehaald die naar voren kwamen, zowel in nieuwe als oude testament. Onder deze blog zie je aantal Bijbelteksten staan vermeld.

Wat zegt dit?! Hoe mijn man dat zo mooi aangaf “God brengt steeds de zelfde boodschap door, het is een patroon die zich steeds herhaald in de bijbel”. Zeven dagen staat voor onrein! In de periode van die zeven dagen, zullen wij onrein zijn. Pas het moment als Jezus Christus terug komt, is alles wat God gemaakt heeft weer REIN verklaard.

Als ik het zal omschrijven wat ik eruit haal zal het er zo uit komen te zien:

(1/2 dag) In het begin schiep God de aarde. De aarde is versierd met de mooiste bloemen en planten. Alles is perfect! Mensen mogen in harmonie feestvieren en God prijzen. De mensen hebben het mooiste geschenk gekregen van God, het paradijs.

(3 dag) De duivel kreeg de macht op aarde en zo ontstond er een tijd van lijden en pijn. Na de zondeval (noah de ark) sterven de mensen eerder. 

(4 dag) Het moment dat Jezus Christus op aarde leefde, heeft Hij de liefde van Zijn vader bekend gemaakt. Opdracht die Jezus gaf aan zijn discipelen is: ‘waak over Mijn kudde en verspreid het woord’. 

(5 dag) Op aarde is er tal aan mensen tot bekering gekomen en zo wordt de kerk, hoe de bijbel het noemt, alle christenen verzameld voor de komst van Jezus Christus. Het moment dat Jezus Christus terug komt zal Zijn kudde, de kerk worden thuis gebracht. Er komt daarna een tijd van onthulling, schuld en offers aan. Mensen zien de waarheid, God komt met Zijn oordeel over die mensen en al het goede werken (offers) wordt beoordeeld

(6/7 dag) Dan is het tijd om iedereen bij één te roepen om te vertrekken naar een nieuwe hemel en aarde! Op die plek zullen  wij voor eeuwig feestvieren, rusten en God prijzen! Amen   

 

Bijlage Bijbelteksten:

Eerste dag:

Op de eerste dag van de eerste maand in het tweede jaar na de bevrijding uit Egypte, zette Mozes de tabernakel op. Exodus 40:17

Bouw begint Offer geen gebrek hebben Eerste dag: Het licht noemde Hij ‘dag’ en het donker ‘nacht’. Het werd avond en het werd weer morgen: de eerste dag. Genesis 1:5

Op de eerste dag van de eerste maand in het jaar dat Noach zeshonderdeen werd, opende Noach de deur van de ark en zag dat het water zich had teruggetrokken. Genesis 8:13

Tweede dag:

Tweede dag: Het werd avond en het werd weer morgen: de tweede dag. Genesis 1:8

Op de tweede dag moet u een jonge bok als zondoffer brengen. Hij mag geen gebreken hebben: geen ziekten, misvormingen, wonden of littekens. Op die manier zal het altaar worden gereinigd, net als bij de jonge stier. Ezechiël 43:22

De bouw begon op de tweede dag van de tweede maand in het vierde regeringsjaar van koning Salomo. 2 Kronieken 3:2

Derde dag:

Maar alles wat tot de derde dag blijft liggen, moet worden verbrand. 3.Mos. 7:17

De tempel kwam gereed op de derde dag van de maand Adar in het zesde regeringsjaar van koning Darius. Ezra 6:15

Eet het dezelfde dag dat u het offert of uiterlijk de volgende dag, wat overblijft tot de derde dag moet worden verbrand. 3.Mos. 19:6

Op de morgen van de derde dag kraakten donderslagen en flitste de bliksem rond de berg, terwijl een zware wolk op de top van de berg neerdaalde. Een enorm bazuingeschal klonk van de berg en de Israëlieten in het kamp beefden van angst. 2.Mos. 19:16

Als op de derde dag toch iets van het offer wordt gegeten, zal het de offeraar kwalijk worden genomen. Wie ervan eet, zal schuldig zijn, want de Here heeft daar een afkeer van. 3.Mos. 7:18

Vierde dag:

Op de vierde dag verzamelden zij zich in het Dal van de Lofprijzing, zoals het ook nu nog heet, en prezen daar de Here . 2.Krøn. 20:26

Op de vierde dag stonden zij vroeg op, klaar om te vertrekken. Maar de vader van de jonge vrouw zei: ‘Laten we eerst nog samen eten en dan kun je vertrekken.’ Dom. 19:5

Op de vierde dag na aankomst werden het zilver, het goud en de voorwerpen in de tempel gewogen. Dit gebeurde onder toezicht van priester Meremoth, de zoon van Uria. Hij werd geassisteerd door Eleazar, de zoon van Pinechas, Jozabad, de zoon van Jesua, en Noadja, de zoon van Binnuï. Zij waren allemaal Levieten. Ezra 8:33

De vierde dag bracht Elisur, de zoon van Sedeür, stamhoofd van Ruben, zijn geschenken en offers. Ook hij schonk de Here hetzelfde als zijn voorgangers. Numeri 7:30-35

Op de vierde dag stonden zij vroeg op, klaar om te vertrekken. Maar de vader van de jonge vrouw zei: ‘Laten we eerst nog samen eten en dan kun je vertrekken.’ Richteren 19:5

Vijfde dag:

Op de vijfde dag van de zesde maand in het zesde jaar van koning Jojakins gevangenschap, kwam de kracht van de Oppermachtige Here over mij, terwijl ik in mijn huis met de leiders van Juda zat te praten. Ez. 8:1

In het twaalfde jaar van onze ballingschap, op de vijfde dag van de tiende maand, kwam een van hen die uit Jeruzalem waren ontsnapt, mij vertellen dat de stad was gevallen. Nu was ik de avond ervoor door de kracht van de Here overweldigd en Hij had mijn mond weer geopend, zodat ik weer kon spreken tegen de tijd dat de man aankwam. Ez. 33:21-22

Vijf dagen hierna moet opnieuw een bijeenkomst voor het hele volk worden gehouden en die dag mag geen zwaar werk worden verricht. Het is het begin van een zeven dagen durend feest voor de Here . 4.Mos. 29:12

Het Loofhuttenfeest. Vijf dagen later, op de vijftiende dag van de zevende maand, moet zeven dagen lang het Loofhuttenfeest voor de Here worden gevierd. 3.Mos. 23:33-34

Op de vijfde dag van de vierde maand van het dertigste jaar ging voor mij, Ezechiël, priester en zoon van Buzi, plotseling de hemel open en zag ik visioenen van God. Dat was in het vijfde jaar van de ballingschap in Babel, ik was toen bij de Joodse ballingen aan de rivier de Kebar in Babylonië. Ik werd door de macht van de Here overweldigd. Ez. 1:1-3

Zesde dag:

Zeg hun dat zij de zesde dag van de week tweemaal zoveel eten verzamelen als op de andere dagen.’ 2.Mos. 16:5

Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Het werd avond en het werd weer morgen: de zesde dag. 1.Mos. 1:31

Zevende dag:

Gedurende die zeven dagen zal iedere geboren Israëliet in een loofhut wonen. Het doel van dit feest is dat het volk Israël van generatie op generatie eraan wordt herinnerd dat Ik het uit Egypte heb bevrijd en het in loofhutten heb laten wonen. Ik ben de Here , uw God.’ Leviticus 23:42-43

Laat ieder die iemand heeft gedood of een dode heeft aangeraakt, zeven dagen buiten het kamp blijven. Reinig jezelf en de gevangenen dan op de derde en de zevende dag. Numeri 31:19

Iemand die een lijk aanraakt en zich niet reinigt op de hierboven beschreven manier, heeft de tabernakel van de Here verontreinigd en zal uit Israël worden verstoten. Het reinigingswater werd niet op hem gesprenkeld, dus is hij nog steeds onrein. Numeri 19:13

Als de plek zich na zeven dagen verder over de huid heeft uitgebreid, zal de priester hem melaats en onrein verklaren. Leviticus 13:22

Zeven dagen lang moet het altaar worden verzoend en daarna moet het worden geheiligd met zalfolie, zodat het ten slotte allerheiligst is, alles wat daarna in contact komt met het altaar zal heilig zijn voor de Here . Exodus 29:37

Zeven dagen staat voor onrein! Zoveel in de Bijbel komt dat voor. Waarom?? Op de derde dag en zevende dag. Wat gebeurt er op een vierde dag? Vierde dag: Het werd avond en het werd weer morgen: de vierde dag. Genesis 1:19

Op de zevende dag zal hij terugkomen voor een tweede onderzoek. Leviticus 14:39

Advertenties