Na mijn blog bericht Een zondagmorgen in de kerk kwam er toch wat los bij sommige mensen. Nu reageerde iemand met dit geschreven stuk van de site bijbelstudie. Ik heb er een gedeelte van over genomen en hieronder vermeld.

Verzoening is dus niet een blanco cheque, maar verzoening is een herstelde relatie. Een relatie die wij met schroom en vertrouwen mogen onderhouden.

Maar dit betekent ook dat wij verdriet zullen hebben over elk tekort in deze relatie van onze kant. Zoals dat wij nog geen volkomen geloof hebben. Of dat wij onze naaste nog niet volkomen liefhebben. En dat de geboden van de Bergrede door ons nog zo onvolmaakt worden nageleefd. Dat zijn `schulden’ (tekorten) waarmee je de Heilige Geest verdriet doet. En juist daarvoor mogen we in gebed de toevlucht nemen tot onze hemelse Voorbidder en we mogen smeken: `Vergeef ons onze schulden!’ Wat een troost voor een christen dat hij of zij, zo vaak we hulp nodig hebben, genade en barmhartigheid vinden bij deze Hogepriester en Heiland.

Voor heel de wereld is er bij Hem genade genoeg. Daarom bidden we ook dat alle mensen tot kennis van de waarheid komen. `Want er is maar één God, en maar één Bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen’ (1 Tim.2,5-6).

Wanneer christenen bidden dat hun tekorten en ook hun overtredingen vergeven mogen worden, bidden ze niet om een kwitantie, maar om een vriendelijk gezicht. Wij roepen `Here, Here’ om binnen te gaan in zijn hemelrijk (Mt.7,21). En we beseffen dat we nog niet volmaakt zijn in het houden van zijn geboden (Mt.7,24). Dan komt het gebed ons te hulp. Een gebed dat Jezus ons gelukkig zelf heeft aangereikt (Mt.6,12). Bid onderweg naar mijn nabije hemelrijk dan maar tot Mij: `En vergeef ons onze schulden!’.

Nu begrijp ik echt dat mensen graag goed willen doen en überhaupt iets willen doen. Het geeft ons een goed gevoel en voldoening. Een geloof, geloven zonder er iets voor te doen is niet zo spannend en aantrekkelijk toch?! Mensen willen altijd graag iets doen en er ook erkenning voor krijgen.

Nu wordt vaak, ook op deze site, vergist tegen wie Jezus Christus het vertelde. De bijbel is geschreven naar drie doelgroepen; Joden, Christenen (de kerk gemeente) en de heidenen. Nu heb je de ook nog eens de heidenen van nu en de heidenen met de Joden straks na de opname van de gemeente kerk. Neem dus niet alles letterlijk over en betrek het niet allemaal meteen op jouzelf!

Ik heb al eens eerder verteld als iemand met een ‘maar’ aankomt dan is het ongeloofwaardig wat die persoon ervoor heeft verteld. Je bent het als ware er dan niet mee eens. ook hier wordt verteld dat ‘Maar dit betekent ook dat wij verdriet zullen hebben over elk tekort in deze relatie van onze kant’. Hoe kan het dat christenen er zo overdenken?! Dit is heel simpel, ik leg het uit even als ik vorm.

Dit is hoe heel veel christenen het zien en geloven: Ik leer Jezus Christus kennen en het geloof. Ik wil graag hieraan meedoen en probeer mijn best te doen in de kerk. Jezus is mijn voorbeeld en leider, Hij zal mij de weg wijzen waar ik heen moet gaan. Ik mag God mijn vader noemen en Hem om vergeving vragen. Ik mag een band met hem opbouwen. God zal mij zien en tevreden over mij zijn. Straks in de hemel zal Jezus naast de troon staan en God zal mij beoordelen en belonen.

Dit is hoe ik het geloof: Ik leerde Jezus Christus kennen en het geloof. Ik ben op mijn knieën gegaan omdat ik het niet verdien. Ik zal nooit bij de God in een goed dag licht komen. Jezus Christus is mijn redder! Doordat ik Jezus als mijn redder zie, ziet God mij niet meer als Priscilla. Mijn Vader ziet Zijn enige geboren zoon Jezus Christus. Jezus is mijn aanspreek punt en mijn bron van zegen. Straks als ik in de hemel kom voor de troon van God, staat Jezus Christus voor mij! Jezus zal mij vertegenwoordigen en vrij spreken. God heeft geen oordeel of beoordeling voor mij, dat heeft God aan zijn zoon Jezus Christus overgelaten. Jezus zal uiteindelijk mij beoordelen en daar plaatsen in de nieuwe hemel en aarde dat wat mij toebehoord.

Ik ben zelfs nog van mening dat Jezus zal beoordelen op het feit wat wij te kort hebben gehad op aarde! Zo groot is de liefde van mijn redder! Jezus geeft dat wat wij niet hebben gehad, dat wat wij nodig hebben en verdienen. Iedereen verdient iets goeds en heel veel zegen.

Hoe kun je dan verdriet hebben op ons tekortkomingen? Waarom zal je verdriet moeten hebben? Waarom zal Jezus zoveel moeite doen voor ons, zodat wij verdriet hebben omdat wij niet goed genoeg zijn?!

14915599_1602456983390228_838414555090232520_n

STOP met verdriet, STOP met jezelf onder uit halen,
STOP met jezelf niet goed genoeg te vinden!!!

God ziet jou niet meer als jou eigen persoon! Het moment dat jij bent gedoopt of de keuze heb gemaakt om Jezus aan te nemen als jou redder. Dat moment ben jij gestorven, opdat moment besta jij niet meer als Priscilla. Ik besta niet meer als Priscilla, ik ben een kind van God geworden. Mijn lichaam is hetzelfde, mijn hormonen blijven ook hetzelfde, alleen is mijn geest veranderd voor de eeuwigheid! Ik zal nooit de dood proeven, ik zal nooit te kort komen, ik zal nooit een oordeel krijgen. Waarom?! Omdat ik zo goed ben, omdat ik zo goed bezig ben met de bijbel, omdat ik in de kerk met handen hoog sta te zingen en prijzen, omdat ik een blog heb enz. NEE! Lieve mensen, dit komt puur door het offer die Jezus Christus aan het kruis heeft gedaan voor mij en jou!

Uit dit offer draag ik vrucht en zegen voort. Jezus wilt dat wij genieten en zijn kracht gebruiken om de dingen te doen die de Vader graag wilt. Jezus is niet onze leider en wij doen de rest zelf. Jezus is onze redder! Dat betekend dat wij NIKS hoeven te doen. Saai hé?!

Op de site werd nog iets beschreven:

En dat hebben we nodig, want we zijn nog altijd (met alle mensen) op weg om op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus te verschijnen. Niet alleen de ongelovigen, ook de christenen krijgen straks te maken met het oordeel over de levenden en de doden (Mt.25,31-32.46; Rom.14,10; 2 Kor.5,10; Op.20,11-15).

In Mattheus 25 staat beschreven wanneer Jezus Christus voor de tweede keer terug komt. Dit is een periode na de opname van de kerk gemeente. Mensen die achterblijven en opnieuw tot bekering komen. Mensen die vragen hoe hebben wij u geholpen?! Hahah ik zie het al helemaal voor me, stel dat zoals hun dit hier beschrijven wij dat zijn. Dan staan wij aan de rechterhand van Jezus en Hij nodigt ons uit om het Koninkrijk in te gaan. Hoe zal jij en ik dan lopen? Wel eens afgevraagd. Ik denk dat wij allemaal met trotse opgeheven hoofd naar binnen lopen, omdat wij het toch ook goed gedaan hebben. Netjes aan de wetten gehouden enz.

Alleen is dit niet het geval, deze groep mensen wisten van NIKS. Wij zijn niet die groep mensen, wij behoren toe in de heerlijkheid van Jezus en de engelen wanneer Jezus voor de tweede keer terug komt op aarde.

Dan pakken jullie Romeinen 14:10 waar geschreven staat dat wij ons moeten verantwoorden voor God. Dat klopt alleen is mijn vertegenwoordiger Jezus Christus. Dus moet ik als Priscilla dan nog voor de troon van God verschijnen???

In 2 Korinthiers 5 moet je helemaal lezen en NIET een deel eruit halen. Onderaan wordt zo mooi beschreven: ‘Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe.’ Bam!! Dat is mijn Vader, mijn redder..

Zo kan ik uren doorgaan om duidelijk te maken dat wij, NIKS maar dan ook NIKS, zelf kunnen doen om het goede te doen. Jezus zegt dat wij het moeten vragen en niet proberen. God zegt dat wij het moeten vragen met de naam van Zijn zoon en het zal jou gegeven worden.

Dus heeft het zin om ons best te doen? Nee! Wat moeten wij dan wel doen? Bidden om ALLES en God danken om wat Hij heeft gedaan! Amen

Advertenties