Op de bank met een maskertje van honing, kijkend naar buiten. De ramen zijn bedrupt met regendruppels en de zon schijnt naar binnen. Bomen kaal en de wind voelt nog koud aan. Het is januari 2017 waar het weer ons steeds blijft verrassen. Over heel de wereld zijn de weersomstandigheden niet met elkaar te vergelijken. Onze zomers zijn immers anders dan in Amerika. In Nederland zijn de zomers erg benauwd, terwijl in Amerika met dezelfde tempraturen heerlijk warm en rustig aanvoelt.

Gen 8:22 Zolang de aarde blijft bestaan, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en warmte, winter en zomer, dag en nacht niet ophouden.”

Nieuwe jaar, nieuwe kansen en nieuwe doelen. Ook ik laat een hoop nare herinneringen achter van 2016 en hoop op een mooie 2017. Als ik kijk naar mijn jaar in 2016 merk ik dat ik veel beproevingen heb moeten doorstaan. Opdat moment wil ik niks liever doen dan mij koffers pakken en er vandoor gaan (zwart/wit denken). Alles achter laten en hopelijk elders een stukje rust te kunnen vinden. Helaas werkt dit niet en is dit niet haalbaar. Althans voor mij niet!

Mar 13:28 Leer van de vijgenboom deze les. Wanneer er knoppen en blaadjes aan komen, weet je dat het gauw zomer wordt.

Ik weet nog dat ik zo boos was, waarom? Geen idee, dat mijn man met het avondmaal bij mij kwam. Ik verstijfde helemaal en kon niet praten of bewegen. Diep van binnen wilde ik wel, maar iets hield mij tegen. Zelfs dan weet ik dat de duivel mij in de greep heeft, maar zelfs dan was ik zwak en kon er niet tegen vechten.

Mijn man begreep toen niet hoe het kan, dat ik zulke mooie blogs schrijf en toch zo verstijf raakt en er zover vanaf stond van mijn geloof. Begrijp ik het zelf? Nee! Die momenten dat ik het geloof de rug wil keren, besef ik in welke tijden wij leven. Tijden dat de aarde wakker wordt geschud. Huwelijken en relaties steeds meer onderdruk komen te staan. De maatschappij die in snelle gang een verandering doormaakt. Er gaat wat gebeuren…

Joh 6:35 Jezus antwoordde: “Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.

Joh 7:38 “Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft.”

De dag voor kerst was er strijd gaande in mij, dat ik uiteindelijk in mijn kamer op de knieën ging en bad. Eindelijk na zoveel dagen van worstelen, gaf ik toe dat ik het niet alleen kan. Ik heb Jezus Christus nodig, zijn voedsel en water, iedere dag weer. Zelf kan en hoef ik de strijd niet te voeren. De strijd is immers al overwonnen!!

Joh 16:33 Dit heb Ik u verteld, omdat Ik wil dat u mijn vrede bewaart. In de wereld zult u het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.”

1 Joh 4:4 Vrienden, u bent eigendom van God en hebt Zijn tegenstanders overwonnen, omdat er Iemand in u woont Die sterker is dan de geest die de wereld beheerst.

Op 1:18 Ik ben de levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig; Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen.

Mijn geest kwam weer tot rust en als of ik weer de realiteit besefte van deze aarde. Waarom leven wij hier? Wie ben ik? Wat doe ik hier? enz..

Gal 3:26 Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden.

1 Joh 2:14 Dus, kinderen, u kent de Vader. En vaders, u kent Christus, Die er vanaf het begin geweest is. En, jongelui, u bent sterk; houd vast aan wat God heeft gezegd; u hebt het van de duivel gewonnen.

STOP! Ik ben niet schuldig, ik ben een kind van God. Mijn kracht komt niet van gezond voedsel, sporten, eerder naar bed gaan enz. Mijn kracht en rust komt van Jezus Christus. Wat een opluchting en wat een blijdschap voelde ik weer in mijn binnenste.

1 Joh 5:4 Elk kind van God kan Hem gehoorzamen en de verleidingen van de wereld overwinnen door op Hem te vertrouwen en door het geloof in Jezus Christus.

Gods woord leert ons dat wij ALLES kunnen overwinnen. Zelfs onze grootste nachtmerrie. Al moet ik zeggen dat ik niet graag in een kamer wakker wordt vol met vogelspinnen. Ik was laatst met mijn kinderen naar de dierentuin en zoals de meeste die mij kennen, is de tijger mijn favoriet!!

Ik kan daar uren naar kijken en mijn gedachtes de vrije hand geven. Wat een beest en wat een klauwen! Ik moest denken aan Daniel in de leeuwenkuil.

Dan 6:17 Uiteindelijk gaf de koning bevel Daniël gevangen te nemen en in de leeuwenkuil te gooien. De koning zei nog tegen hem: “Ik hoop dat uw God, Die u zo trouw dient, u zal bevrijden!”

Zal God dat ook bij mij doen? Waarom zijn er mensen die God zo op de proef stellen en in een hok met tijgers/leeuwen springen. Op YouTube kun je helaas de meest schokkende beelden vinden. Ook van mensen die God willen bewijzen en Hem op de proef stellen. Waarom doen ze dat? Waarom grijpt God niet in?

3 Joh 11 Volg dit slechte voorbeeld niet na, mijn vriend, maar het goede. Wie goed doet, is een kind van God; maar wie kwaad doet, kent God niet.

God vraagt aan ons om het goede te doen. Terwijl ik dit schrijf krijg ik de kriebels over mij rug. Goed doen? Werken voor God?! Ik sta daar lijnrecht tegen over voor wat ik geloof. Toch laat God mij zien wat het doet als christen om goed te doen.

Rom 12:21 Geef het kwaad geen kans, maar overwin het door het goede te doen.

Door het goede te doen, wilt niet zeggen dat ik daarmee gered ben en een ticket verdien om naar de hemel te gaan!

Heb 6:1 Daarom is het niet goed telkens weer terug te gaan naar wat wij in het begin over Christus hebben geleerd. Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden. Het heeft weinig zin er nog eens over te beginnen dat wij niet gered worden door goed te doen, maar door in God te geloven.

1 Petr 5:2 Wat ik u dringend wil vragen, is dit: Wees goede herders voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het nu eenmaal moet, maar omdat u graag wilt doen wat God van u vraagt. Doe het ook niet om er beter van te worden, maar omdat u daartoe bereid bent.

De bijbel staat er vol mee geschreven om goed te doen, want anders… Het heeft mij jaren bang gemaakt en onzeker. Ben ik nog wel een kind van God, mag ik er nog zijn blablabla… God laat mij zien dat het verder gaat dan dat!

Ef 3:6 Het komt hierop neer: Door het goede nieuws te geloven, worden niet-Joden gelijk aan de Joden. Zij delen mee in de rijke erfenis. Zij horen bij hetzelfde lichaam, de Gemeente; en voor hen geldt dezelfde belofte in Christus Jezus.

Ik ben een kind van God door mijn geloof in Jezus Christus. Om weerstand te bieden tegen deze maatschappij is het van belang om iedere dag Jezus Christus aan te roepen tot mijn redding. Ik heb Zijn water en voedsel nodig om de verleidingen van deze wereld te weerstaan. Als mijn gevoel mij aanspreekt moet ik mijzelf steeds onder de loep nemen.

2 Tim 2:22 Blijf uit de buurt van alles wat jou als jongeman slechte gedachten en gevoelens kan geven. Geef in plaats daarvan je aandacht aan alles wat je kan helpen goed te doen. Heb geloof en liefde en zoek het gezelschap van hen, die van de Here houden en een zuiver hart hebben.

Ik heb ADHD en daar paar jaar geleden een cursus in gevolgd. Hoe met ADHD om te gaan. Schijnbaar is het zo, dat iemand met ADHD heel snel geneigd is om verkeerd te denken.

Gebeurtenis –> Gedachte –> Gevoel –> Gedrag

Ik heb toen geleerd als er iets gebeurd, welke gedachte komen er dan bij mij op. Hoe denk ik? Ik kwam erachter dat ik een zwart/wit denker ben, het is aanvallen of vluchten voordat wat mij in de weg staat. Of ik heb een zak chips op en ik denk; nu is mijn hele week verpest en wordt ik dik en heeft het geen zin om te gaan sporten. Dus rij ik vanavond naar de MC Donalds. Heel overdreven zwart/wit denken.

Je hebt verschillende denkfouten:
1. Zwart/wit denken
2. ‘Zou moeten’ denken
3. Alleen letten op het negatieve
4. Alles op jezelf betrekken
5. Overhaast conclusies trekken
6. Emotioneel redeneren

Ik kwam erachter dat mijn gevoel werd bepaald door mijn gedachte. Nu ben ik met een nieuw boekje begonnen over positief denken in mijn geloof en God boven alles te vertrouwen. Super mooi boek met hele mooie teksten en uitleg.

Toch koste het mij zoveel moeite om mijn gevoel aan de kant te zetten. Niet op je gevoel reageren, maar met jou verstand. Veel mensen, waaronder ik heb jaren lang op gevoel geleefd. Ik voel mij moe, dus ga op de bank hangen. Ik heb zin in eten, dus pak eten uit de koelkast. enz.. Waar brengt ons, ons gevoel???

1 Cor 8:10 Misschien denkt u dat het geen kwaad kan in de tempel van een zogenaamde god te eten, maar als iemand met een zwakker geweten dat ziet, kan hij daardoor in moeilijkheden komen. Misschien gaat hij dan ook dat voedsel eten, terwijl hij steeds het gevoel houdt te zondigen.

Ons gevoel zorgt ervoor dat wij steeds met onszelf bezig zijn. Opdat moment zijn wij niet met God bezig, laat staan voor ons medemens. Hoe je het ook wend of keert, mensen die niet geloven, kijken toch anders naar christenen. Ergens zijn ze nieuwsgierig of willen ons betrappen op een fout om hun gelijk te halen. Zie die doet dat, waarom zal ik dan die God moeten geloven?!?

Rom 15:1 Als wij sterk zijn in ons geloof, moeten wij rekening houden met de gevoeligheid van anderen die minder sterk zijn. Wij moeten niet aan onszelf denken.

Ik begrijp wat God mij wilt uitleggen, jij ook? God vraagt niet aan ons om het goede te doen voor Hem. God vraagt aan ons om het goede te doen voor de mensen om ons heen! Zodat Zijn liefde, eerlijkheid, kracht, geluk en al het goede gezien wordt! Wij zijn het stralend licht van Christus!

Luk 11:36 Als u van binnen licht bent, zonder een enkel donker hoekje, zult u een stralend mens zijn, die anderen verlicht als een heldere lamp.”

2 Cor 4:4 Satan, de god van deze wereld, heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, Die het beeld van God is.

Mijn gevoel zorgt voor mijn gedrag. Mijn gevoel komt uit mijn gedachte! Dan kom je weer terug bij het weten wie ik ben, wat ik ben en wat ik moet doen!

Om mijn gevoel en gedrag de overhand te geven, zal ik mijn gedachte moeten aanspreken iedere keer weer opnieuw!

Ef 4:14 Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen, die ons op een dwaalspoor willen brengen.

Ik moet zeggen, dat klinkt mij makkelijker in de oren dan mijn gevoel te moeten onderdrukken. Sorry, als vrouw en met soms los geslagen hormonen is het soms niet te doen om vrolijk te blijven, terwijl ik zo boos en geïrriteerd ben van binnen.

Heb 4:12 Want het woord van God is vol van kracht en leven. Het is scherper dan het scherpste zwaard; het dringt in één keer door tot onze diepste gedachten en verlangens en snijdt alle delen los; het laat zien wie en wat wij werkelijk zijn.

Als er iets gebeurd, welke gedachtes komen er bij jou naar boven? Hoe denk jij? Betrek je het meteen op jezelf? Stel je voor je staat op het schoolplein, te wachten op je kind en niemand komt naar jou toe om een praatje te maken. Wat voor gedachte komt er dan bij jou naar boven?

Je hebt verschillende denkfouten:
1. Zwart/wit denken / Er komt toch nooit iemand naar mij toe op het schoolplein. 
2. ‘Zou moeten’ denken / Ik zou wel weer naar iemand anders toe moeten voor een praatje.
3. Alleen letten op het negatieve / Die moeder kijkt wel erg gemeen naar haar kind in de wagen.
4. Alles op jezelf betrekken / Ik zie er stom uit, ik zweet. Mensen zullen wel denken dat ik saai ben.
5. Overhaast conclusies trekken / Die moeder komt zeker niet naar mij toe omdat…
6. Emotioneel redeneren / Je wordt er verdrietig van..

Tit 1:15 Wie zuiver van hart is, ziet in alles het goede en zuivere. Maar wie in zijn hart slecht en onbetrouwbaar is, ziet in alles het slechte; want alles wat hij ziet en hoort, wordt door zijn verkeerde gedachten en zijn opstandige hart besmet.

Door mijn gedachte verder te onderzoeken, heb ik geleerd om anders te denken. Dit doe je door je af te vragen bijvoorbeeld; klopt het dat nooit iemand eerder naar jou toe is geweest? Of kijkt de moeder echt gemeen naar haar kind? enz. Vraag jezelf eerst af of de gedachtes kloppen en of het klopt met het woord van God.

Ik merk dat het mij heel wat jaar heeft geholpen om anders te denken. Mijzelf niet steeds in de weg te lopen of meteen een gedachte af te strepen, omdat ik meteen dacht dat dit niet haalbaar zal zijn. Nu wat jaren verder merk ik dat ik in 2016 deze vorm van denken vergeten ben geraakt.

Col 3:2 Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde.

God leert mij om goed te denken! Vanuit het goede denken, zal ik ook het goede doen. Ik mag mijn gedachtes bij de Heer brengen en mijn gedachtes vullen met Zijn geest!  Vanuit die geest, een zuiver gedachte, komen vruchten voort. Zullen mensen om mij heen, Jezus Christus zien. Ik mag mij bezig houden met de strijd die in mijzelf afspeelt. Bewust zijn van mijn gedachtes en die tegen te gaan met het Woord van God.

Fil 4: Wees blij in de Here; ik zeg het nog eens: Verheug u in Hem! Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet. 7 Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.

Toets jezelf eens, hoe zuiver denk jij? Wat voor gedachtes hebben jou in de macht en beïnvloed jou gedrag? Het is gaaf om te zien dat Gods woord vol liefde is! God wilt voor iedereen op aarde een vruchten volle toekomst. Dat wij uit liefde, rust en kracht mogen wandelen op deze aarde iedere dag weer opnieuw. Met de liefde en redding van onze Jezus Christus! Amen

Advertenties