Waar zal ik beginnen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de laatste tijd veel getwijfeld heb over mijn blog berichten. Heb ik het wel goed verwoord, komt het wel goed over enz. Ik heb zelfs afgelopen week twee keer achter mijn computer gezeten, maar er kwam niks uit. Geen inspiratie om te schrijven, geen kracht! Tot gisteren en vandaag de gelegenheid om met jullie mijn afgelopen dagen te delen.

Aller eerst herkennen jullie je in dit filmpje?

Ik wel! Tijd is erg kostbaar voor mensen. Waar besteden wij onze tijd aan? Hoe worden wij dagelijks afgeleid en in verwarring gebracht. Gaan wij ermee naar Jezus, mag Jezus ons gerust stellen en bemoedigen?

Ik moet zeggen dat ik het heerlijk vindt om volwassen te worden! Van de week liep het een beetje uit de hand tussen mij en mijn man. Waarom? Geen idee, zo gaan de dingen en het stapelt zich op en geen tijd gehad om erover te praten. Ach ja, wat wil je met drie kleine kinderen waarbij ik in de avond uren werk. Voor ons relatie is tijd erg kostbaar geworden.

We kregen wat ruzie, mopperen en wat schreeuwen naar elkaar. Volgens elkaar met rust gelaten en als wij allebei weer wat rustiger zijn bij elkaar komen en uitpraten. Zo ook deze keer, waarbij wij allebei aangaven dat wij dit uitvechten zonder Jezus en God erbij te betrekken. Waarom niet?! Zijn mening en liefde en geborgenheid moet boven staan dan mijn man. Wij mogen samen naar het probleem kijken en bij God neerleggen. Wij zijn één in Hem! Gelijkwaardig waarbij wij juist steun voor elkaar moeten zijn dan elkaar steeds op de voorgrond te zetten en dingen verwachten die God alleen kan waarmaken.

Op mensen vertrouwen en bouwen dat breekt af. Gisteren een mooie preek gehoord over het verhaal van de jonge priester. Hieronder kun je het verhaal lezen wat in de Bijbel beschreven staat:

1 Koningen 13

Terwijl Jerobeam in Bethel bij het altaar stond om reukwerk voor het gouden kalf te verbranden, kwam een profeet van de HERE uit Juda op hem af.Op bevel van de HERE riep de profeet luid tegen het altaar: “Altaar, de HERE zegt dat een kind met de naam Josia als nakomeling van David zal worden geboren en dat hij op u de priesters uit de tempels op de heuvels, die hier komen om reukwerk te offeren, zal verbranden. Menselijke botten zullen op u worden verbrand.”Daarna verrichtte hij het volgende wonder als bewijs dat zijn boodschap van de HERE afkomstig was: “Dit altaar zal in twee stukken splijten en de as die erop ligt, zal op de grond vallen.”De koning werd woedend op de profeet omdat hij dit had gezegd. Hij schreeuwde naar zijn wachters: “Grijp die man!” en hij balde woedend zijn vuist naar hem. Op hetzelfde moment verstijfde zijn arm, zodat hij hem niet meer kon terugtrekken.Tegelijkertijd verscheen er een scheur in het altaar en viel alle as eraf, precies zoals de profeet had gezegd. Dit was namelijk het bewijs van de profeet dat God door hem had gesproken.“O alstublieft, alstublieft”, riep de koning de profeet toe, “smeek de HERE, uw God, toch of Hij mijn arm weer normaal wil maken.” De profeet bad tot de HERE, waarop de arm van de koning zich weer ontspande.De koning zei tegen de profeet: “Kom met mij mee naar het paleis om uit te rusten en iets te eten. Ik wil u graag belonen omdat u mijn arm hebt genezen.”Maar de profeet antwoordde: “Ook al gaf u mij uw halve paleis, dan nog zou ik er niet naar binnen gaan: ik zou hier zelfs nog geen brood eten of water drinken.Want de HERE heeft mij verboden ook maar iets te eten of te drinken, zolang ik hier ben en mij gezegd niet naar Juda terug te keren over dezelfde weg waarlangs ik ben gekomen.”10 Dus ging hij langs een andere weg terug.11 Nu wilde het geval dat in Bethel een oude profeet woonde. Zijn zonen kwamen thuis en vertelden in geuren en kleuren wat de profeet uit Juda had gedaan en wat hij tegen de koning had gezegd.12 “Waar is hij heengegaan?” wilde de oude profeet weten. Zij vertelden het hem.13 “Snel, zadel de ezel”, zei de oude man en toen zij dat hadden gedaan,14 reed hij de profeet achterna en vond hem zittend onder een eik. “Bent u die profeet uit Juda?” vroeg hij hem. “Ja, dat ben ik inderdaad”, antwoordde deze.15 De oude man zei tegen hem: “Kom met mij mee naar huis om wat te eten.”16-17  Maar de profeet weigerde dat. “Dat kan ik niet doen“, zei hij, “want het is mij niet toegestaan ook maar iets te eten of te drinken in Bethel. De HERE heeft mij daarvoor streng gewaarschuwd, net zoals Hij zei dat ik niet langs dezelfde weg naar huis mocht gaan.”Maar de oude man zei: “Ik ben ook een profeet, net als u. Een engel gaf mij een boodschap van de HERE dat ik u mee naar huis moest nemen en u wat te eten en te drinken moest aanbieden.” Dit was echter een leugen.19 Zij gingen samen terug en de profeet kreeg wat te eten en te drinken bij de oude man thuis.20 Plotseling, terwijl zij zo aan tafel zaten, kreeg de oude man een boodschap van de HERE21-22  en hij riep de profeet uit Juda toe: “De HERE zegt dat uw lichaam niet zal worden begraven in het graf van uw voorouders, omdat u Zijn duidelijke verbod hebt overtreden door hier te komen en te eten en te drinken op een plaats waarvoor Hij u had gewaarschuwd.”23 Na het eten zadelde de oude man de ezel van de profeet24-25  en deze hervatte zijn reis. Maar terwijl hij op weg was, sprong plotseling een leeuw op hem af en doodde hem. Zijn lichaam lag op de weg en de leeuw en de ezel stonden er naast. De mensen die daar voorbij kwamen en het lichaam zagen liggen en de leeuw die er rustig naast stond, vertelden het in Bethel, waar de oude profeet woonde.26 Toen deze hoorde wat er was gebeurd, riep hij: “Dat is de profeet die de opdracht van de HERE niet gehoorzaamde; daarom heeft de HERE hem laten doden door een leeuw.”27 Hij zei tegen zijn zonen: “Zadel mijn ezels.” En dat deden zij.28 Hij vond het lichaam van de profeet op de weg en de leeuw en de ezel stonden er nog steeds bij. Bovendien had de leeuw het lichaam niet opgegeten en de ezel niet aangevallen.29 De profeet legde het lichaam op de ezel en nam het mee terug naar de stad om te rouwen en het te begraven.30 Hij legde het lichaam in zijn eigen graf en riep droevig: “Ach, mijn broeder.”31 Naderhand zei hij tegen zijn zonen: “Wanneer ik sterf, begraaf mij dan in het graf waarin de profeet ligt. Leg mijn beenderen naast de zijne.32 Want de HERE droeg hem op Zijn woord tegen het altaar in Bethel uit te roepen. Zijn vervloeking van de tempels in de steden van Samaria (A) zullen zeker bewaarheid worden.”33 Ondanks de waarschuwing van de profeet bekeerde Jerobeam zich niet van zijn zondige praktijken. Integendeel, hij stelde nog meer mensen uit het volk tot priesters aan om offers te brengen aan de afgoden in de tempels op de heuvels. Ieder die maar wilde, kon priester worden.34 Dit was een grote zonde en had tot gevolg dat Jerobeams koninkrijk te gronde ging en al zijn familieleden de dood vonden.

Wat mensen voor ons over hebben is het woord ‘Ach, mijn broeder’! Wat in dit verhaal ook naar voren kwam is dat een oude profeet hem in de verleiding bracht. Pff ik vindt dat nog wat.

Moet je voorstellen dat God tot je spreekt en vervolgen jou voorganger of dominee jou op een ander pad brengt. Wat tevens jou naar de dood lijdt. Het enige wat de voorganger of dominee te zeggen heeft is ‘Ach mijn broeder’.

Dit verhaal kun je op zoveel verschillende manieren uitleggen. Waar het mij omgaat is dat God van ons vraagt om Hem te vertrouwen op Zijn woord. Niet op mensen hoe geweldige bediening zij ook leiden of hoe rijk zij ook zijn of wat dan ook! Wij mensen/christenen moeten weten wie onze ware vijand is. Wij mogen weten naar wie wij Echt moeten luisteren!

Wat ik geleerd heb in mijn leven is dat wanneer iemand kan belijden met zijn of haar mond dat; ‘Jezus Christus de Zoon van God is en mijn verlosser en redder is. Zijn offer aan het kruis, het vergoten bloed van Jezus Christus is als schuldoffer voor God om mij in de vrijheid en in de genade van God te zetten’. Deze woorden kunnen alleen door de Heilige Geest gesproken worden. Christenen, mensen die gevuld zijn van de Heilige Geest.

Wil jij jezelf toetsen, probeer dan deze woorden hardop uit te spreken. Ik weet zelf uit ervaring dat zodra ik van mijn doel afwijk en mijn eigen pad bewandel. Dan ben ik te koppig en eigenwijs en vindt ik dit maar stom en nergens op slaan. Ik verzin dan wel een smoes om dit goed te praten.

Zodra wij de tijd nemen voor Gods woord ontstaat er genezing. In onze ziel en in ons identiteit!

Gisteren na de preek waarin werd uitgelegd dat zodra wij in genezing komen, de duivel erop losgaat om mij weer in dwaalsporen te zetten. Zo heeft de duivel door de jaren heen steeds hetzelfde techniek en aanpak. Hij brengt ons in twijfel. Het enige wat de duivel kan is alleen maar liegen. Ons identiteit gaat op de loop, wie ben ik? Wat moet ik doen? enz.

Twijfel komt niet van God! Zo ook heb ik geleerd afgelopen dagen dat ik uit de bescherming van God ben gestapt omdat ik meeging in de leugen van de duivel. Heb ik mijn blog goed geschreven enz..

Om even terug te komen bij de ruzie met mijn man. Zo hebben wij het avondmaal samen gevierd. Met de woorden dat het stopt! Al die poes pas! Die strijd hoef ik niet te strijden, zowel mijn man niet als ik. Wij mogen elkaar tot steun zijn ipv elkaar afbreken en afkeuren!

Na het avondmaal is er weer in mij kracht gekomen. Gesprekken gevoerd met lieve mensen om mij heen die ik niet zo had kunnen bespreken zonder mijn hoop en vestiging in Jezus Christus. Tot ik later door iemand werd benaderd en een boekje kreeg over wie Jezus Christus is geweest op aarde, geschreven door Erik van Ree. Ik was perplext nadat ik dit boekje uit had. Deze persoon was een voorbeeld voor mij, hij gaf mij nieuwe inzichten en ik bewonderde hem.

Alleen ziet hij Jezus Christus als een tovenaar, een sekte leider en iemand die geen fijne jeugd heeft gehad die de profetieën ‘mensenzoon’ van Jesaja opzicht heeft genomen.

Jes 42:5 De HERE God, Die de hemelen schiep en uitstrekte en Die de aarde maakte en alles wat erop leeft; Degene Die iedereen die op aarde leeft, adem en geest geeft, zegt tegen Zijn dienaar, de Messias (A):“Ik, de HERE, heb U geroepen om mijn rechtvaardigheid te tonen. Ik bescherm en steun U, want Ik heb U aan mijn volk gegeven als een persoonlijke bevestiging van mijn verbond met hen. U zult ook een licht zijn dat de volken naar Mij toeleidt.

Gelukkig is mijn geest beschermd voor deze woorden van twijfel. Al moet ik wel zeggen dat ik het erg genoeg wel begreep hoe de schrijver het uit legde in het boekje. Alleen het eerste wat in mij opkwam is; ‘Je probeert iets goddelijk naar mensen verstand te brengen, dat kan niet!’.

Geloof is vertrouwen en vertrouwen is weten wie jij bent!

Ik denk dat er heel veel mensen op aarde leven die Jezus zien als een persoon die beroemd wilde worden, gestoord was en iets magisch kon doen. Alleen dan denk ik, oké. Stel ik ga mee in hun gedachtes.

1.Hoe krijgt z’n iemand het ALLEEN voor elkaar om zo beroemd te worden! Dat vandaag de dag nog steeds miljarden Jezus Christus aanbidden?
2.Mensen geloven wel in een God maar niet in Jezus Christus. Als ik God was dan is het toch een ongelofelijke schande wat Jezus heeft gedaan als mens?! Hij heeft God belachelijk gemaakt en vernederd. Dit waren ook de reden dat Jezus aan het kruis werd genageld door de mensen.
3.Hoe kan het dat mensen wel in God geloven in Zijn profetieën van Jesaja over een Messias. Zover ik weet is er na deze Jezus nooit meer een persoon opgestaan en deze profetie vervuld?! enz..

Ik geloof dat de wereld heel veel geheimen heeft en dat wij mensen misschien maar 10% procent weten en misschien wel begrijpen. Wat Jezus aan het kruis heeft gedaan is iets goddelijks. Geen enkel mens zal dit vrijmoedig willen bewandelen.

Oké dan moet ik gelijk denken aan mensen die als offer zichzelf opblazen. Alleen vergeet je een belangrijk stuk. Jezus ging niet als iemand verscholen in een menigte staan en zeker niet andere mensen meenemen in Zijn eigen graf. Jezus werd in het openbaar, in deze tijd live uitgezonden op tv, vernederd, geslagen enz.

Ik ben gek op films en als je wilt dat mensen breken is dat na een serie martelen van een persoon. Ieder mens breekt op een gegeven moment. Zelfs de gekste en misleide mensen op aarde. Deze zijn zo bezeten dat zij niet meer weten wat ze doen. Deze mensen hadden het tot aan het kruis geen eens overleefd!

Hoe verklaar jij dat Jezus niet de Zoon van God is. Niet! Jezus Christus is de Zoon van God en heeft op aarde iets gedaan wat geen enkel mens kan doen. Zijn bloed is zuiver en puur, dit offer was nodig om ons in vrijheid te zetten! God kan zonde niet goed praten, God is een rechtvaardig God en kan zonde niet vergeven zonder dat er iets gedaan wordt. Jezus daarin tegen heeft ALLES gegeven zodat wij NIKS hoeven te geven aan God.

Zoals ik al aangaf GEEN enkel mens kan dit doorstaan! Jezus heeft alles gedaan voor ons leven, zodat wij in vrede en vreugde en in onvoorwaardelijke liefde kunnen leven. In Gods bescherming!

De duivel heeft geen enkel recht op ons leven! Het is wat wij toestaan in onze gedachtes hoever wij de leugen toelaten in ons leven. Wij zijn zo kostbaar om hierin mee te gaan! Wij mogen opstaan in onze identiteit en het alleen van God verwachten.

God is onze toevlucht en Jezus is onze bron van leven en kracht! Volg jou hart en blijf bij Zijn woord. Want zelfs ons dierbaarste en opgeheven mensen om ons heen, kunnen ons op een dwaalspoor zetten. Ons afhouden van het doel die God ons heeft toevertrouwd. Heb elkaar lief en als er mensen op jou pad komen. Leg het bij God neer, laat God uitleggen wat jij ermee mag doen. Of het Zijn woord is! Zeg ik hiermee om niet met mensen om te gaan. In tegendeel! Mensen om ons heen, brengt ons bij Jezus Christus. Het geeft ons energie en een doel om Jezus Christus aan te roepen om Zijn hulp. Om te schuilen bij God als mensen ons pijn en verdriet doen.

Iedereen heeft mensen om zich heen nodig, wij moeten alleen begrijpen dat alleen God ons dat gene geeft wat GEEN enkel mens op aarde ons dat kan geven. Eeuwig leven!!! Amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s